DMBL306 Classical dance

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
0/4/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Barbora Musilová, DiS. (lecturer)
MgA. Iva Musilová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Štěpán
Petr Štěpán Musical Acting Department - Musical Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Petr Štěpán Musical Acting Department - Musical Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 13:00–14:30 SAL, Fri 12:00–13:30 SAL, except Tue 12. 4. to Sat 16. 4.
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMBZ306 Classical dance )
Fyzické předpoklady pro zvládnutí taneční techniky klasického tance, znalost základní taneční terminologie a základů klasické taneční techniky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvoj ohebnosti, pružnosti, lehkosti a ladnosti, vypracování chodidel cvičeními na pološpičkách, rozvíjení stability a posilování dolních končetin zvyšováním dávek a prováděním cviků v rychlejším tempu. Vybavení posluchače znalostí pohybového slovníku v teoretické i praktické rovině.
Syllabus (in Czech)
  • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en dehors - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - allegro - stavba krátkých choreografií
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Docházka, výkonnost, aktivní účast ve výuce, zvládnutí zápočtového tréninku a choreografie.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DMBL306