DMBL303 Projek II (I. Absolventská inscenace)

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/6/2. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Štěpán
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování Projektu I. (Koncert) - DMBZ302
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Projek II. (I. absolventský projekt) je první absouventskou inscenací studentů Ateliéru muzikálového herectví PEtra Štěpána. Studenti se tady poprvé potkávají s plnohodnotným hudebně-dramatickým jevištním tvarem a mohou si potvrdit své znalosti a dovednosti získané studiem muzikálového herectví. Děje se tak při tvorbě divadelní inscenace (tvorba postavy, jejího jednání a vývoje v rámci ansámblové souhry) při respektování daného specifického divadelního žánru a režijní poetiky v podmínkách středně velkého divadelního prostoru (Divadlo na Orlí/Hudebně-dramatická laboratoř JAMU).
Studenti jsou ovšem stále pod dohledem svých pedagogů herectví, pohybu i zpěvu. Režie se ujímají pedagogové hlavního oboru. Také zde přistupuje pravidelné reprízování inscenace před diváky a tedy i herecká problematika s tím spojená. Cílem je vytvořit a reprízovat ve školním divadelním Studiu Marta inscenaci. V tomto procesu je pak cílem ověřovat, adaptovat na jiné prostorové a tvůrčí podmínky a získávat nové kompetence herecké tvůrčí práce. To vše v podmínkách simulujících už do značné míry pravidelný divadelní provoz. Z projektů si studenti vybírají nakonec i své absolventské výkony.
První inscenace bude autorské zpracování hry Pierre-Augustina Carona de Beaumarchais Figarova svatba.
Osnova
  • Studium předlohy
  • zkoušení
  • reprízování
Literatura
    povinná literatura
  • Pierre Auguste de Beaumarchais: Figarova svatba, Lazebník sevillský (vybrat jedno drama). info
  • Viz Herecká tvorba a další výběrová literatura vztahující se ke konkrétnímu titulu
Výukové metody
Práce na inscenaci, kontaktní i samostatná. Podle potřeby využívána i speciální dílčí cvičení, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Rozhovor, analýza výsledků činnosti studenta

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2016/DMBL303