DMALX07 Klavír

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/1/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Michalíková (cvičící)
Garance
MgA. Stanislav Slovák
Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DMAZX07 Klavír ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je u začátečníků zvládnutí hry na klavír na elementární úrovni, u pokročilejších další rozvoj jejich dosavadních schopností.
Osnova
  • Posluchači-začátečníci v oboru hry na klavír zvládnou po absolvování předmětu hru na elementární úrovni, u pokročilejších dojde k dalšímu rozvoji jejich dosavadních schopností. Obsahem výuky je např. seznámení se základy hry podle notového zápisu, hra lidových i umělých písní s vlastním doprovodem podle kytarových značek, improvizace na elementární úrovni, interpretace skladeb různých stylových období, dosažení vyšší úrovně dynamického a výrazového odstínění atd. Výuka probíhá individuálně a je v letním semestru zakončena krátkým veřejným hudebním vystoupením.- základy hry podle notového zápisu - hra lidových i umělých písní s vlastním doprovodem podle kytarových značek - improvizace na elementární rovni - hra skladeb různých stylových období - vyšší úroveň dynamického a výrazového odstínění intepretace
Literatura
    doporučená literatura
  • Emonts, Fritz: Europaische Klavierschule, Band 1-3, Schott, Mainz, 1992. info
  • Gillock, William: Solo repertoire for the young pianist, Book I-IV, The Willis Music Company, USA, 1964. info
  • Hradecký, Emil: Malé jazzové album, Supraphon, Praha, 1990. info
  • Kolektiv autorů: Mladý rytmus pro mladé pianisty, Editio Moravia, Brno, 1993. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
V zimním semestru zápočet na základě docházky. V letním semestru zápočet po absolvování krátkého veřejného hudebního vystoupení.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017.