DJTLX04 Logistik festivalu

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DJTZX04 Logistik festivalu )
Souběžné studium předmětů 1. a 2. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Seznámit studenta praktickou činností s problematikou logistiky divadelního festivalu deskriptory: Student jke schopen organizace přípravy a průběhu logistického zajištění jednotlivých částí (představení) festivalu
Osnova
  • Postupná příprava logistiky pro festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER - od přípravné po postprodukční fáze. Logistik festivaju je student zaměřený na stage management (tj. jevištní management a technologii), je členem festivalové rady a řídí tým zabezpečující logistické činnosti pro festival. Mezi ně patří zajištění stage managementu ve festivalových divadlech a hracích prostorách (světlo, stavba, zvuk), dopravu pro hlavní program i off-program, centrální shromažďování logistických informací a řízení logistiky v průběhu festivalu.
Literatura
    povinná literatura
  • Všechna literatura předmětů Základy scénického světla, Základy scénického zvuku, Základy scénické stavby, Organizační struktury divadla, Organizace divadelního provozu. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka (cvičení): 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: ZS 4, LS 4

Student se pravidelně účastní koordinačních porad organizačního týmu festivalu, pravidelně svolává svůj tým sekce logistiky a věnuje se činnosti řízení sekce logistiky dle ustálených zaznamenaných postupů pro tuto sekci. Na jejich základě vytváří svůj projektový plán pro aktuální ročník festivalu.
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě účasti na přípravách a provedení
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017.