DHBL305 Interpretace textu – individuální

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Andrea Buršová, Ph.D. (přednášející)
Jan Kolařík (přednášející)
Garance
prof. MgA. Nika Brettschneiderová
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DHBZ305 Interpretace textu – individuální )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hledání interpretační suverenity v tvůrčím zacházení s veršem "duchovní poezie" a dalších textů dle výběru ve spolupráci s pedagogem.
Osnova
  • výběr konkrétních textů
  • analýza a následné rozčlenění textu dle významových a emocionálních celků
  • hledání odpovídajících možností herecké interpretace
  • volba mezi nalezenými interpretačními možnostmi a zachycení hlavní interpretační linie
  • výstavba struktury hereckého projevu a jeho fixace
  • konfrontace výsledku s divákem/posluchačem
Výukové metody
Individuální výuka i samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Hodnocena je intenzita spolupráce s pedagogem a uspokojivé výsledky klauzurních prací.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2016/DHBL305