DHBL304 Project IV - Studio Marta

Faculty of Theatre
Summer 2016
Extent and Intensity
0/16/4. 9 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Nika Brettschneiderová (lecturer)
doc. Mgr. Igor Dostálek (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Nika Brettschneiderová
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zužitkování nabytého tvůrčího potenciálu při realizaci první celovečerní inscenace v profesionálních podmínkách běžného divadelního provozu ve školním Studiu Marta pod režijním vedením pedagoga herecké tvorby.
Syllabus (in Czech)
  • seznámení se scénářem a cílem projektu
  • analýza literární předlohy - čtené zkoušky
  • aranžmá ve zvoleném prostorovém uspořádání (scénografie)
  • hledání tvůrčího naplnění inscenačního záměru během společných zkoušek a fixování nalezeného tvaru
  • generální zkoušky a premiéra inscenace
Teaching methods (in Czech)
Zkoušení dle podmínek běžného divadelního provozu.
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení profesionality hereckého výkonu během zkoušení, při premiéře i během repríz inscenace.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DHBL304