DTDL211 Psychologie II

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
5/0/35. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDZ211 Psychologie II )
Nespecifikováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získává informace o struktuře psychologických věd, seznamuje se se základními tématy a pojmy obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychopatologie. Student se učí aplikovat poznatky k sebepoznávání, účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny, využívání zásad efektivního učení, při práci se skupinou s přihlédnutím k vývojové úrovni žáků a studentů. Student umí aplikovat poznatky k sebepoznávání, účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny, využívání zásad efektivního učení, při práci se skupinou s přihlédnutím k vývojové úrovni žáků a studentů.
Osnova
 • OBECNÁ PSYCHOLOGIE: struktura psychologických věd, metodologie psychologie, poznávací procesy, čití a vnímání, představivost a fantazie, myšlení, řeč a jazyk, vůle a pozornost, učení a paměť, emoce a motivace VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE: teorie periodizace psychického vývoje, vývoj lidské psychiky v jednotlivých obdobích, prenatální, novorozenecké, kojenecké, batolecí a předškolní období, mladší školní věk, pubescence, adolescence, dospělost a involuční období; specifické vývojové poruchy učení a chování; ADHD PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI: struktura osobnosti, temperament, charakter, vývoj mravního vědomí, stres a jeho zvládání, psychohygiena a sebevýchova PSYCHOPATOLOGIE: poruchy kognitivních, motivačních a konativních procesů
Literatura
  povinná literatura
 • Atkinsonová, R. L.: Psychologie. Praha: Portál 2003. info
 • Hayesová, N.. Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2003. info
 • Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada 2007. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004. info
 • Langmeier, J. - Krejčířová, M.: Vývojová psychologie, Grada 1999. info
 • Langmeier, J., Langmeier, M., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: H&H 2002. info
 • Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia 1997. info
 • Nakonečný, M.: Psychologie téměř pro každého. Praha: Academia 2004. info
 • Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Praha: Academia 2003. info
 • Plháková , A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2007. info
 • Říčan, P.: Psychologie - příručka pro studenty. Praha, Portál 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha, Grada 2007. info
Výukové metody
Přrednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017.