DSCLX08 Light laboratory

Faculty of Theatre
Summer 2015
Extent and Intensity
2/2/4. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Jana Preková (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Ján Zavarský
Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCZX08 Light laboratory )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2015/DSCLX08