DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (přednášející)
prof. PhDr. Silva Macková (přednášející)
prof. Mgr. Petr Oslzlý (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Schopnost samostatné umělecké, pedagogické či publikační praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby student prezentoval výsledky svého výzkumu formou výuky či publikací v odborných periodicích nebo aby se dále rozvíjel v oblasti své umělecké praxe.
Osnova
  • Konkrétní formu činnosti a výstupu volí student po dohodě se svým školitelem.
  • V případě pedagogického působení se musí jednat o výuku na DIFA JAMU v rozsahu minimálně 4 hodin týdně.
  • Umělecká tvorba musí mít podobu divadelní inscenace (či obdobného projektu v jiných oblastech umělecké činnosti) většího rozsahu - cca. 60 minut a více.
  • Publikovaná studie musí být o rozsahu minimálně 10 stran a musí být publikována v odborném časopise či prezentována na mezinárodní konferenci.
  • Předmět se obvykle uskutečňuje v třetím roce studia.
Výukové metody
Pedagogická, publikační nebo umělecká praxe.
Metody hodnocení
Hodnotí školitel studenta, jenž posuzuje, zda výsledek praxe odpovídá původním předpokladům a zda ji student realizoval dostatečně kvalitně.
Do ročního výkazu o průběhu doktorského studia student specifikuje, za jakou aktivitu mu byl zápočet udělen.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.