DKSL205 Multimediální tvorba

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Hubáček (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DKSZ205 Multimediální tvorba )
Docházka do předmětu DKSL204
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vědomosti: - teoretický vhled do problematiky animovaného filmu Dovednosti: - spolupráce na pixilovaném filmu Způsobilosti: - schopnost erudované komunikace a tvůrčí spolupráce se specialisty-animátory.
Osnova
  • Interdiciplinární workshop ve spolupráci se studenty animované tvorby, jehož výstupem jsou krátké pixilované filmy.
Výukové metody
Intenzivní týdenní workshop.
Metody hodnocení
analýza výsledků workshopu (krátké pixilované filmy)

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2015/DKSL205