DSDL507 Seminář k diplomové práci

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
2/0/6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
Mgr. MgA. Pavel Borák (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Mgr. Jitka Ciampi Matulová (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Rozvrh
Po 8:30–10:00 POC_UC_BAYER
Předpoklady
Je nutné absolvovat kurz: DSDLY02 Proseminář k diplomové práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava magisterské diplomové práce. Seznámení studentů s procesem příprav i psaním magisterské práce tak, aby byli schopni napsat odborný text v požadovaném rozsahu a kvalitě. Cílem pravidelně konaného semináře je umožnit studentům formou prezentací aktuálního stavu práce konfrontaci s dalšími účastníky, profilaci schopnosti promýšlet průběžně téma, formulovat své výzkumné záměry i názory, a tím i obhájit připravovaný text ve všech jeho fázích před širším spektrem posluchačů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- mít znalosti jak připravit a následně napsat odborný text;
- umět vyhledávat zdroje informací i shromáždit potřebný materiál;
- znát bibliografickou normu vhodnou pro psaní odborného textu i další formální náležitosti práce;
- schopen vytvořit strukturu práce a napsat odborný text požadovaného rozsahu;
- schopen aplikovat poznatky z teoretické části semináře při praktickém psaní;
- schopen formulovat své názory, aktuální stav svého výzkumu a prezentovat vše před posluchači;
Osnova
  • 1.- 10. postupné vypracování textu a prezentace průběžného stavu práce na semináři před dalšími studenty i vedoucími práce
  • 11.- 13. závěrečné konzultace, obsah a forma příloh odborného textu, obrazová příloha a její náležitosti
  • 14. závěrečné semestrální shrnutí
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • MACHKOVÁ, E. Jak nepsat diplomovou práci aneb Citáty, odborná literatura a teorie. Tvořivá dramatika, 2004, roč. 15, č. 2, s. 35-37. ISSN 12118001. info
  • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
  • Šifner, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. info
Výukové metody
Seminář, prezentace, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem, předpokladem je minimálně 80% účast, aktivní podíl na seminárních diskuzích, prezentace průběžného stavu práce a průběžné odevzdávání napsaného textu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DSDL507