DPHZX10 Foreign Language – French

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/10. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Glombíčková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě je studentovi nabídnuto navštěvovat kurz příslušné jazykové úrovně určeného pro studenty bakalářského studijního programu. Kurz je nabízen i pro úplné začátečníky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení jazykových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka pro danou úroveň dle Evropského referenčního rámce. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize. Praktická cvičení jsou zaměřená na: překlady recenzí, dialogů z divadelních her a filmů v původním znění, hodnocení inscenací a uměleckých výkonů, diskusi a argumentaci. Výuka je doplněna projekcemi záznamů z divadelních her, dlouhometrážních nebo krátkometrážních filmů.
Literature
  • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
  • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert. ISBN 978-2-84902-652-6. 2009. info
  • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin. ISBN 978-2-200-26309-6. 2015. info
  • REY, A and S CHANTREAU. Dictionnaire des expressions et locutions. Le Robert. ISBN 2-85036-479-7. 1997. info
  • JOURNOT, M.-T. Le vocabulaire du cinéma. Armand Colin,. ISBN 978-2-200-62540-5. 2019. info
Teaching methods (in Czech)
Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Assessment methods (in Czech)
Na základě vypracování zadaných úkolů.
Language of instruction
French
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DPHZX10