DPHZX08B Foreign Language – English II

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/8/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Adrian Hundhausen (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru.
Learning outcomes (in Czech)
Ústní prezentace, mluvní komunikace.
Syllabus (in Czech)
 • 1) WORKSHOP PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ je rozdělen do dvou dnů (celkem 7 výukových jednotek po 45 minutách)
 • místo konání: Astorka, Kabinet jazyků, učebna 1
 • Obsah a cíl workshopu:
 • - osvojení a prohloubení prezentačních dovedností v angličtině
 • - práce s programem PowerPoint a dalšími digitálními aplikacemi při realizaci prezentace
 • - struktura prezentace v angličtině
 • - prohloubení znalostí prezentačních technik a komunikačních dovedností
 • - schopnost vést diskusi
 • - jedna výuková jednotka (cca 45 minut) bude věnována též základní struktuře písemné verze prezentace za využití vzorových textů konferenčních prezentací z pera absolventů doktorského studia na DF JAMU
 • Součástí workshopu je videotrénink vlastní prezentace se zpětnou vazbou od pedagoga.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet – pro udělení zápočtu je účast na kurzu povinná
Pedagog: Adrian Hundhausen, hundhausen@jamu.cz
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DPHZX08B