DPHLX12 Foreign Language – Russian

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/10. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Nikola Homolová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předmět je určen pro všechny jazykové úrovně (také pro úplné začátečníky).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je osvojení si základů ruské jazyka, v případě pokročilé úrovně - upevnění gramatických jevů a výjimek. Studenti by si měli upevnit své schopnosti komunikovat na témata z umělecké oblasti na pokročilé úrovni. Důraz bude kladen na konverzační témata a slovní zásobu týkající se oborů studia jednotlivých studentů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- mít základní i pokročilé povědomí o ruském jazyce (hláskosloví a tvarosloví);
- bude schopen komunikovat na základní i pokročilá témata v mluvené i písemné podobě (na úrovni A1, příp. A2);
- osvojí si základní ruské reálie a získá slovní zásobu a schopnost konverzovat v oblasti umění a divadla (konkrétní témata budou uzpůsobena potřebám studentů s ohledem na jejich obor studia).
Syllabus (in Czech)
  • Po začátečníky: - zavedení azbuky - čtení, psaní, zavedení gramatických jevů, fonetická cvičení - základní konverzační témata (rodina, počasí, cestování, ruské a české svátky, témata z oblasti divadla a umění) - terminologie z oblasti divadla a filmu - projekce vybraného ruského filmu v původním znění s titulky.
  • Pro mírně pokročilé: - čtení článků zaměřených na divadelní tematiku (recenze atd.) - terminologie z oblasti divadla a filmu (konverzace na daná témata) - procvičování již probraných gramatických jevů se zaměřením na problematické jevy a navázání na ně - projekce vybraného ruského filmu v původním znění s titulky - rozvíjení konverzačních dovedností s ohledem na obory studia studentů.
Literature
  • Ruština nejen pro samouky, kol. ISBN 978-80-7335-428-2. 2017. info
  • MAMOMOVA, Y. Ruština pro samouky a věčné začátečníky. ISBN 978-80-266-1016-8. 2016. info
  • BELYNTSEVA, O. JANEK, A. Učebnice současné ruštiny I. díl. ISBN 978-80-251-2442-0. 2011. info
  • IVANOVNA, M. FRANTA, M. Ruština - otázky a odpovědi. ISBN 978-80-7238-659-8. 2009. info
Teaching methods (in Czech)
Aktivní práce s učebnicí a materiály, audionahrávky pro osvojení si ruského přízvuku, konverzace mezi jednotlivými studenty na zadaná témata.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen zkouškou (test na probrané gramatické jevy a slovní zásobu).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DPHLX12