DPHLX08A Cizí jazyk – Angličtina I

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0/10. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Katarína Novotná (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru.
Výstupy z učení
Základy akademického psaní.
Osnova
  • PÍSEMNÁ SYNOPSE TVŮRČÍHO ZÁMĚRU PhD PROJEKTU v rozsahu cca 2 nms a její reflexe v rámci osobní konzultace s pedagogem
  • a) Minimálně 14 dní před stanovením ústní konzultace zašle student elektronicky pedagogovi synopsi tvůrčího záměru plánovaného doktorandského projektu (v rozsahu cca 350 slov /cca 2 normostrany, anglicky i česky). Synopse bude obsahovat následující body: cíl a význam projektu, předmět výzkumu, základní teze/problém, zvolená metoda/metodologie, předpokládaný či zamýšlený směr projektu či potenciální závěry. Naznačení toho, jakým způsobem projekt přispívá k současnému stavu výzkumu/bádání v kontextu celého oboru. Pod synopsí uvede student 10 klíčových slov. (V případě potřeby může student synopsi pojmout jako srovnání svého záměru s pohledem svého školitele na konci prvního roku studia.) Pedagog elektronicky potvrdí studentovi přijetí synopse a dohodne se s ním na termínu ústní konzultace, při níž proběhne obsahová i formální reflexe textu.
  • b) Student si v rámci osobní konzultace na základě pedagogovy zpětné vazby ověří nabyté dovednosti a kompetence, jež si osvojil při absolvování kurzu v předcházejícím semestru. Po konzultaci student zašle pedagogovi opravenou verzi synopse, na jejímž základě mu bude uděleno hodnocení.
Metody hodnocení
Zkouška – na základě splnění výše uvedených úkolů.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DPHLX08A