DPHLX05 Filozofie

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11. 10. až Út 20. 12. každé liché úterý 12:00–13:30 ucebna_A; a Út 14. 2. 12:00–13:30 ucebna_A, Út 28. 2. 12:00–13:30 ucebna_A, Út 14. 3. 12:00–13:30 ucebna_A, Út 11. 4. 12:00–13:30 ucebna_A, Út 25. 4. 12:00–13:30 ucebna_A, Út 9. 5. 12:00–13:30 ucebna_A
Předpoklady
Základní znalosti z dějin filozofie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentům orientaci v hlavních filozofických směrech v návaznosti na historický vývoj a v souvislostech s dějinami dramatu a divadla. Cílem předmětu v tomto semestru je předvést celek filosofického myšlení Friedricha Nietzscheho,které je považováno za konec klasické tradiční filosofie a tudíž i za nový „počátek“, bez kterého by nebylo možné filosofické myšlení 20. století, nehledě na to, že mnohé jeho motivy inspirují filosofické myšlení „postmoderny“. Desktiptory: Absolventi kurzu se stručně seznámí s koncem tradiční filosofie a s dílem jednoho z filosofů, který spoluvytváří následující století. Cílem je převést systematiku Nietzscheho filosofování a zejména motivy, které představují východisko současných pokusů o uchopení celku světa a jeho promýšlení v rámci tzv. postmoderny. Byť se kurz zabírá filosofem, který se narodil před stoletím a půl, přispěje k orientaci v současnosti, protože té by bylo lze bez promýšlení jeho motivů jen stěží porozumět, neboť co do pochopení představuje Nietzsche východisko převážné většiny současných myslitelů. Literatura: Primární S výjimkou Pozůstalosti jsou všechna díla F. Nietzche přístupná v českých překladech. Sekundární (výběr) Kouba, P.: Nietzsche. Filosofická interpretace. (ČS, Praha 1995) Fink, E.: Filosofie Friedricha Nietzscheho (OIKOYMENH, Praha 2011) Mokrejš, A.: Odvaha vidět. Friedrich Nietzsche, myslitel a filosof (H&H, Jinočany 1993) Frenzel, I.: Friedrich Nietzsche (MF, Praha 1995) Deleuze, G.: Nietzsche a filosofie (Herrmann&synové, Praha 2004) Benyovszky, L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení (Aleš Čeněk, Plzeň 2007), par. 65, 79.
Osnova
 • Osnova kurzu: - Život, dílo a forma filosofování; - Vztah klasické a poklasické filosofie; - Motivy, ze kterých Nietzsche bezprostředně vychází; - Nihilismus I. (Jako způsob porozumění dějinám evropského myšlení); - Nihilismus II. (Sebedestrukce nihilismu I. a nový počátek); - Vůle k moci; - Věčný návrat téhož; - „Smrt boha“; - Nietzscheho pojetí člověka I. (Dionýské/apollinské, Zarathustra) - Nietzscheho pojetí člověka II. (Poslední člověk, nadčlověk) - Kladení hodnot a perspektivismus;
Literatura
  povinná literatura
 • Benyovszky, L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení (Aleš Čeněk, Plzeň 2007), par. 65, 79.
 • Kouba, P.: Nietzsche. Filosofická interpretace. (ČS, Praha 1995)
  doporučená literatura
 • Mokrejš, A.: Odvaha vidět. Friedrich Nietzsche, myslitel a filosof (H&H, Jinočany 1993)
 • Fink, E.: Filosofie Friedricha Nietzscheho (OIKOYMENH, Praha 2011)
 • Frenzel, I.: Friedrich Nietzsche (MF, Praha 1995)
 • Deleuze, G.: Nietzsche a filosofie (Herrmann&synové, Praha 2004)
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DPHLX05