DHDZ306 Zpěv III

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1.5/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Lenka Bartolšicová (lecturer)
Bc. Pavel Borský (lecturer)
doc. Mgr. Karel Hegner (lecturer)
Terézia Králiková (lecturer)
Mgr. Stanislava Pergolová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Karel Hegner
Music Education and Voice Training Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Education and Voice Training Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DHDZ306/PHD: Mon 13:30–14:15 102, L. Bartolšicová
DHDZ306/01: Fri 9:00–9:45 103, S. Pergolová
DHDZ306/02: Thu 13:30–15:00 6, T. Králiková
DHDZ306/03: Thu 12:45–13:30 06, K. Hegner
DHDZ306/04: Wed 13:00–13:45 6, P. Borský
DHDZ306/05: Wed 13:45–14:30 6, P. Borský
DHDZ306/06: Wed 14:40–15:20 6, P. Borský
DHDZ306/07: Wed 15:20–16:05 6, P. Borský
DHDZ306/08: Wed 13:00–13:45 102, L. Bartolšicová
DHDZ306/09: Fri 9:45–10:30 103, S. Pergolová
DHDZ306/10: Fri 12:45–13:30 103, S. Pergolová
DHDZ306/11: Fri 11:15–12:00 103, S. Pergolová
DHDZ306/12: Fri 10:30–11:15 103, S. Pergolová
DHDZ306/13: Fri 12:00–12:45 103, S. Pergolová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Součástí praktické přípravy budoucích herců je práce s hlasem. Kabinet zpěvu spolupracuje se všemi ateliéry činoherního a muzikálového herectví a taktéž nabízí spolupráci s ostatními ateliéry DIFA JAMU. Zpěv je výsostně dovednostní disciplínou vyžadující pravidelnou výuku. Pracuje se individuálně s každým studentem na rozvoji jeho technických schopností zvládat hlasový aparát. Prvotní samozřejmostí práce s hlasem je odstraňování špatných návyků a technických vad. Součástí výuky je dále rozvíjení techniky zpěvu a schopnosti interpretace zadaného pěveckého partu. Pěvecký repertoir jsou nastudován ve spolupráci s korepetitory. Na individuální vzdělávací proces práce s hlasem navazuje kolektivní výuka ansámblového zpěvu. Jako součást hudebně - pěveckého vzdělávání nabízí kabinet také studium hry na klavír.
Learning outcomes (in Czech)
Student je po absolvování semestru technicky vybaven schopností ovládat svůj hlasový aparát.V pěveckých výstupech v rámci hudebně-dramatických celků pak dokáže aplikovat získané dovednosti s výrazovou přesvědčivostí a individuálním uměleckým vkladem.
Syllabus (in Czech)
  • Pedagogové pracují se studenty individuálně a ve spolupráci s korepetitory repertoir: jazzové písně, pop, rock, muzikál, interpretace dalších žánrů dle uvážení pedagoga a schopností studenta
Literature
  • notové materiály dle dostupnosti (archív kabinetu zpěvu, knihovna JAMU, soukromé archívy)
Teaching methods (in Czech)
cvičení
1 hod. týdně
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet (zápočet) na základě docházky a praktického výstupu (veřejná předváděčka, koncert)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DHDZ306