DHAZX02 Dance Training

Theatre Faculty
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
doc. Ing. David Strnad (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Lukáš Rieger Dramatic Acting Department - Dramatic Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Lukáš Rieger Dramatic Acting Department - Dramatic Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DHALX02 Dance Training )
Znalost základní taneční terminologie, základní pohybové dovednosti, teoretické znalosti historie a současných trendů moderního a jazzového tance.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Taneční průprava dále rozvíjí předmět Herecká pohybová výchova. Pomocí výuky základů technik moderního a jazzového tance je rozvíjena koordinace, pohybová paměť a práce s prostorem. Pomocí tanečních variací je rozvíjena pohybová fantaziue, práce s tělem i emocemi, pohybová kultura a znalosti pásad práce s tanečním pedagogem a choreografem.
Syllabus (in Czech)
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení
  • Posilovací cvičení
  • Práce v prostoru
  • Rotace
  • Skoky
  • Krátké variace
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DHAZX02