DHAZ208 Classical dance

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Movement Education Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Movement Education Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 12:00–13:30 3, Tue 14:30–16:00 3
Prerequisites (in Czech)
přednostně studenti 2. ročníku ateliérů činoherního herectví, zapsat se mohou i studenti jiných oborů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je druhým stupněm v systému pohybové výchovy činoherního herce, jeho hlavním cílem je oproti předmětu Rytmická a taneční cvičení, který je stupněm prvním a pracuje zejména s pohybem, který vychází z přirozeného pohybu těla studentů, snaží se o jeho kultivaci a psychosomatické uvědomění si principů pohybu, přivlastnit a ovládnout tělo prostřednictvím pohybu velmi přesně daného svou stylizací a daným provedením. Studenti mají: schopnost správně držet tělo dle principů techniky klasického tance. znají a ovládají odpovídajícím způsobem základní pozice dolních a horních končetin dle metodiky klasického tance. ovládají základní prvky dle metodiky klasického tance, které dle zadání používají jako koordinační a stylizační prvky. prokážou schopnost pohybové tvorby na základě znalosti principů klasického tance v partnerských etudách.
Learning outcomes (in Czech)
- student zvládá základní pozice paží a nohou v klasické taneční technice - student zvládá základní prvky cvičení klasického tance a la bar - student zvládá jednoduché prvky a kombinace cvičení klasického tance na volnosti - student zvládá jednoduché prvky alegra - student zvládá základní principy obratů a otáček - student zvládá základy tance s partnerem (zvedací figury) - student zvládá použít prvky klasické taneční techniky v situaci
Syllabus (in Czech)
  • držení těla exercice a la bar exercice au milieeux technika skoku technika obratu a otáčky por de bras etudy
Teaching methods (in Czech)
cvičení vytváření dovedností, prohlubování kreativity
Assessment methods (in Czech)
sledování práce studentů ve výuce závěrečné hodnocení samostatné práce docházka, plnění zadaných úkolů a hodnocení závěrečné samostatné práce mají stejnou váhu při celkovém hodnocení
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DHAZ208