DHAL110 Theatre - seminar

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
1/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Igor Dostálek (lecturer)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Nika Brettschneiderová Dramatic Acting Department - Dramatic Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Nika Brettschneiderová Dramatic Acting Department - Dramatic Acting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 12:00–13:30 203
Prerequisites (in Czech)
Absolvování: DHAZ110 Theatre - seminar.
Docházka do hodin: DHAZ101 Acting.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení schopností teoretické reflexe oboru.
Seznámení s vybranými hereckými pedagogickými systémy a budování schopnosti teoretické reflexe své praktické herecké zkušenosti v jejich intencích.
Learning outcomes (in Czech)
Rozvinutější schopnosti teoretické reflexe oboru.
Znalost vybraných hereckých pedagogických systémů a schopnost teoretické reflexe své praktické herecké zkušenosti v jejich intencích.
Syllabus (in Czech)
 • Seminář je věnovaný různým teoretickým přístupům k herectví. Vycházíme z předpokladu, že jakákoli humanitní „teorie“ vzniká jako strukturovaná reflexe zkušenosti. Aby tedy seznamování s různými teoretickými přístupy mělo pro studenty herectví adekvátní (praktický) význam, představujeme jim je zároveň s analýzou jejich vlastních zkušeností.
 • Jednou z možností konkrétní náplně práce ve druhém semestru je podrobné prostudování Systému K. S. Stanislavského. Kromě pokusů o písemnou analýzu několika libovolných i zadaných hereckých výkonů jsou studenti vedeni k psaným reflexím svých vlastních zkušeností z hodin herecké výuky.
 • Tato cvičení provází seminář k jednotlivým kapitolám Stanislavského pedagogických románů (Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta, Tvůrčí proces ztělesňování), ze kterých si studenti připravují referáty.
Literature
  required literature
 • LUKAVSKÝ, Radovan: Stanislavského metoda herecké práce. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. info
  recommended literature
 • Pazderková, I. Keith Johnstone - IMPRO - Improvisation and the Theatre. Seznámení a zamyšlení se nad Johnstonovými metodami herecké improvizace. Brno: 2003. Diplomová práce na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Vedoucí diplomové práce Doc. MgA. Nika Brettschneiderová. info
 • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Tvůrčí proces ztělesňování. info
 • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, přednáška, referát.
Assessment methods (in Czech)
Docházka.
Přednesený referát.
Odevzdané písemné práce.
Kolokvium.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DHAL110