DDAZ204 Analýza jednáním

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/3/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Oxana Smilková (přednášející)
Garance
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné absolvování 1. ročníku režie nebo dramaturgie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je naučit studenty přemýšlet o situacích obsažených v různých textech jako o situacích, které mají být přeloženy do jazyka hereckého jednání.
Osnova
  • V rámci předmětu budou společně se studenty řešeny následující úkoly: - analýza bajky O lišce a vráně z hlediska událostí,podnětů a motivací k jednání postav - analýza vybraných situací Shakespearova Romea a Julie z hlediska osobního výkladu jejich témat a hledání možností způsobu jejich realizace hereckým jednáním - režijní výklad vybraných situací Shakespearova Hamleta s důrazem na jejich tematický výklad a hledání motivací pro jednání postav - uvedené analýzy a výklady budou následně převáděny do jazyka jednání herců v situacích
Výukové metody
seminář, cvičení
Metody hodnocení
průběžná analýza a soustavné sledování výkonu studenta
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DDAZ204