DATZ419 Installation in the theater and in the movie

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Pavel Baďura, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 16:15–17:45 05
Prerequisites (in Czech)
znalost dějin a vývoje filmu základní orientace ve filmových pojmech znalost dějin světového divadla
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Prezentovat základy montáže: - jako svébytný prostředek filmového jazyka - součást jazyka divadelního - silný kompoziční prostředek audiovizuálního díla Seznámení s postupy S.M. Ejzenštejna, E.F. Buriana, A. Radoka, E. Schorma a P. Zelenky Zpětná vazba samostatné montážní studie studentů
Learning outcomes (in Czech)
Student by měl být schopen identifikovat montážní struktury nejen ve filmových a divadelních dílech, ale potažmo i komplexně ve výstavbě a kompozici jakéhokoli artefaktu. Druhou neméně podstatnou nabytou znalostí by měla být schopnost ovládnout základy montážní stavby uvnitř audiovizuálního díla a smysluplně tuto techniku analyzovat. V ideálním případě by měl být student schopen používat montáž jako další z možných kompozičních nástrojů ve své tvorbě.
Syllabus (in Czech)
 • Záladní pojmy ve vztahu k montáži
 • Kompoziční metody montážní stavby
 • Základní přenosy funkce montáže mezi divadlem a filmem
 • Ejzenštejnovo pojetí montáže
 • Užítí montáže A. Radokem (add E.F. Burian)
 • Montážní struktury E. Schorma
 • Montáž v Karamazovcích P. Zelenky
Literature
  required literature
 • Ejzenštejn S. Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha, 1961. info
  recommended literature
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • James MONACO. Jak číst film. Albatros 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • David Bordwell, Kristin Thompsonová: Umění filmu; Úvod do studia formy a stylu / Akademie múzických umění 2011, Praha ISBN: 978-80-7331-217-6
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s projekcí ukázek filmových a divadelních děl
Assessment methods (in Czech)
Zkouška probíhá formou rozboru montážní linie, kterou student vypracuje na základě získaných znalostí o montážních strukturách.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DATZ419