DAAZX77 Evropské mýty

Faculty of Theatre
Winter 2020
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 16:15–17:00 104, Mon 17:00–17:45 104
Prerequisites (in Czech)
Nejsou uvedeny žádné vstupní předpoklady.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty s mytologickými systémy Evropy a jejím narativním mytologickým odkazem. Evropské mýty volně navazují na taktéž dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Světové mýty (jehož absolvování však není podmínkou k zápisu do cyklu přednášek Evropské mýty).
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v podstatných literárních památkách evropského mytologického charakteru
- mít přehled o charakteru původního náboženství i panteonu dávných bohů u nejvýznamnějších evropských pohanských náboženství
- chápat historické kulturní i společenské souvislosti předkřesťanských kultur starověké, středověké a novověké Evropy, jakož i evropské křesťanské kultury
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do studia mytologie (odborné pojmy, přehled dochovaných evropských eposů).
 • Sámské mýty (mytologie původních obyvatel Skandinávie).
 • Mýty starověké Kréty.
 • Mytické bytosti řecké antiky.
 • Zdroje antických mýtů.
 • Starořecké mýty.
 • Olympští bohové.
 • Chtonická a astrální božstva starověkého Řecka.
 • Mýty trojské války.
 • Antické mýty v dramatu.
 • Antická mysteria.
 • Římské mýty a původní mýty apeninského poloostrova.
Literature
 • Dostálová, Růžena. Antická mystéria (Praha, 1997). info
 • Giebel, Marion. Tajemství antických kultů (Liberec, 2009). info
 • Graves, Robert. Řecké mýty (2 díly; Plzeň, 1996). info
 • Marek, Václav. O muži, který si koupil svědění: pohádky a pověsti Sámů (Praha, 2006). info
 • Marek, Václav. Staré laponské náboženství (Červený Kostelec, 2009). info
 • Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí (Praha, 2013)
 • Homér: Ilias (Praha, 2010, přel. Vladimír Šrámek)
 • Hůrková-Novotná, Jiřina: Antická jména - Jak je číst a skloňovat (Praha, 2005)
 • Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků (Praha, 1977)
Teaching methods (in Czech)
přednášky
Assessment methods (in Czech)
kolokvium, rozprava o přečtené literatuře
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DAAZX77