DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem prvního cyklu tohto předmětu je seznámit studenty teoreticky s praktickými aspekty průběhu tvorby na divadelní inscenaci od začátku do konce. Dovědět se o jednotlivých modelech organizace repertoárového činoherního divadla, o možnostech tvůrčí invence související se vznikem postupů a metod, získat přehled o přípravě, plánování, spolupráci s týmem při tvorbě činoherního projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních aspektech organizace práce na divadelním představení
- identifikovat jednotlivé etapy práce režiséra
- určit způsob přípravy a způsob zkoušení na divadelní inscenaci
- používat jednotlivé postupy a metody
- kriticky zhodnotit organizaci zkušebního procesu v repertoárovém divadle
- aplikovat teoretické poznatky v praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí organizace představení
- vytvořit koncept svých budoucích postupů
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o metodách, které hodlá používat
- formulovat požadavek, co se potřebuje dovědět ohledně souvisejících témat
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Studijní období režiséra: hledání tématu, hledání textu, volba tématu-textu, čtení, studium, podpůrná literatura, práce s textem, analýza, příprava textu inscenace, pozorovací deník, tvořivý deník, inspirace, aktualizace
 • 2. Příprava na zkušební proces: vize, idea inscenace, rež. koncept, režijní kniha, volba metody zkoušení, možnosti obsazování
 • 3. Výběr spolupracovníků a postavení týmu, spolupráce s dramaturgem, se scénografem (scéna, kostýmy), s lightdesignerem
 • 4. Spolupráce s choreografem, se skladatelem, se specialisty,
 • 5. Spolupráce s produkcí (vymezení spolupráce, tvorba časoharmonogramu, plánování zkoušek, komunikace, pravidla)
 • 5. Typy zkoušek: ve zkušebně, na jevišti, generálkový týden, premiéra, reprízy, derniéra.
 • 6. Rozvržení organizace celého zkušebního procesu: organizační modely, hledání vlastního způsobu organizace, filozofie, vize
 • 7. Práce s hercem: metody zkoušení, příprava na zkoušky, možnosti vedení herce, rozvíjení herce, inspirace a motivace,
 • 8. Práce s hercem: požadavky na herce, etika, pravidla, řád, řešení problémů
 • 9. Spolupráce s jevištní technologií (stavba, světla, zvuk)
 • 10. Hodnocení a péče o inscenaci po premiéře
 • 11. Téma, které formuluje student
 • 12. Téma, které formuluje student
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: přednesené části se střídají s diskusí, témata jsou vymezena osnovou a zodpovídáním otázek studentů, na základě jednotlivých témat probíhají v hodině krátká praktická cvičení, využívá se práce s textem a obrazem, student si vede pozorovací deník, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na specifickou tvůrčí činnost, samostatné vyhledávání témat i impulsů studenta.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení krátkými praktickými cvičeními v hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe, kontrola práce s IO prostřednictvím otázek.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /reflexe probíraného/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práci prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě týden před stanoveným termínem zápočtu /reflexe přednášeného/. Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 2, otevírá se každoročně pokud si jej zapíšou studenti
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:15–11:45 406
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prvního cyklu tohto předmětu je seznámit studenty teoreticky s praktickými aspekty průběhu tvorby na divadelní inscenaci od začátku do konce. Dovědět se o jednotlivých modelech organizace repertoárového činoherního divadla, o možnostech tvůrčí invence související se vznikem postupů a metod, získat přehled o přípravě, plánování, spolupráci s týmem při tvorbě činoherního projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních aspektech organizace práce na divadelním představení
- identifikovat jednotlivé etapy práce režiséra
- určit způsob přípravy a způsob zkoušení na divadelní inscenaci
- používat jednotlivé postupy a metody
- kriticky zhodnotit organizaci zkušebního procesu v repertoárovém divadle
- aplikovat teoretické poznatky v praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí organizace představení
- vytvořit koncept svých budoucích postupů
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o metodách, které hodlá používat
- formulovat požadavek, co se potřebuje dovědět ohledně souvisejících témat
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Studijní období režiséra: hledání tématu, hledání textu, volba tématu-textu, čtení, studium, podpůrná literatura, práce s textem, analýza, příprava textu inscenace, pozorovací deník, tvořivý deník, inspirace, aktualizace
 • 2. Příprava na zkušební proces: vize, idea inscenace, rež. koncept, režijní kniha, volba metody zkoušení, možnosti obsazování
 • 3. Výběr spolupracovníků a postavení týmu, spolupráce s dramaturgem, se scénografem (scéna, kostýmy), s lightdesignerem
 • 4. Spolupráce s choreografem, se skladatelem, se specialisty,
 • 5. Spolupráce s produkcí (vymezení spolupráce, tvorba časoharmonogramu, plánování zkoušek, komunikace, pravidla)
 • 5. Typy zkoušek: ve zkušebně, na jevišti, generálkový týden, premiéra, reprízy, derniéra.
 • 6. Rozvržení organizace celého zkušebního procesu: organizační modely, hledání vlastního způsobu organizace, filozofie, vize
 • 7. Práce s hercem: metody zkoušení, příprava na zkoušky, možnosti vedení herce, rozvíjení herce, inspirace a motivace,
 • 8. Práce s hercem: požadavky na herce, etika, pravidla, řád, řešení problémů
 • 9. Spolupráce s jevištní technologií (stavba, světla, zvuk)
 • 10. Hodnocení a péče o inscenaci po premiéře
 • 11. Téma, které formuluje student
 • 12. Téma, které formuluje student
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: přednesené části se střídají s diskusí, témata jsou vymezena osnovou a zodpovídáním otázek studentů, na základě jednotlivých témat probíhají v hodině krátká praktická cvičení, využívá se práce s textem a obrazem, student si vede pozorovací deník, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na specifickou tvůrčí činnost, samostatné vyhledávání témat i impulsů studenta.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení krátkými praktickými cvičeními v hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe, kontrola práce s IO prostřednictvím otázek.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /reflexe probíraného/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práci prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě týden před stanoveným termínem zápočtu /reflexe přednášeného/. Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 2, otevírá se každoročně pokud si jej zapíšou studenti
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:15–11:45 407, Út 14:15–15:45 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prvního cyklu tohto předmětu je seznámit studenty teoreticky s praktickými aspekty průběhu tvorby na divadelní inscenaci od začátku do konce. Dovědět se o jednotlivých modelech organizace repertoárového činoherního divadla, o možnostech tvůrčí invence související se vznikem postupů a metod, získat přehled o přípravě, plánování, spolupráci s týmem při tvorbě činoherního projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních aspektech organizace práce na divadelním představení
- identifikovat jednotlivé etapy práce režiséra
- určit způsob přípravy a způsob zkoušení na divadelní inscenaci
- používat jednotlivé postupy a metody
- kriticky zhodnotit organizaci zkušebního procesu v repertoárovém divadle
- aplikovat teoretické poznatky v praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí organizace představení
- vytvořit koncept svých budoucích postupů
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o metodách, které hodlá používat
- formulovat požadavek, co se potřebuje dovědět ohledně souvisejících témat
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Studijní období režiséra: hledání tématu, hledání textu, volba tématu-textu, čtení, studium, podpůrná literatura, práce s textem, analýza, příprava textu inscenace, pozorovací deník, tvořivý deník, inspirace, aktualizace
 • 2. Příprava na zkušební proces: vize, idea inscenace, rež. koncept, režijní kniha, volba metody zkoušení, možnosti obsazování
 • 3. Výběr spolupracovníků a postavení týmu, spolupráce s dramaturgem, se scénografem (scéna, kostýmy), s lightdesignerem
 • 4. Spolupráce s choreografem, se skladatelem, se specialisty,
 • 5. Spolupráce s produkcí (vymezení spolupráce, tvorba časoharmonogramu, plánování zkoušek, komunikace, pravidla)
 • 5. Typy zkoušek: ve zkušebně, na jevišti, generálkový týden, premiéra, reprízy, derniéra.
 • 6. Rozvržení organizace celého zkušebního procesu: organizační modely, hledání vlastního způsobu organizace, filozofie, vize
 • 7. Práce s hercem: metody zkoušení, příprava na zkoušky, možnosti vedení herce, rozvíjení herce, inspirace a motivace,
 • 8. Práce s hercem: požadavky na herce, etika, pravidla, řád, řešení problémů
 • 9. Spolupráce s jevištní technologií (stavba, světla, zvuk)
 • 10. Hodnocení a péče o inscenaci po premiéře
 • 11. Téma, které formuluje student
 • 12. Téma, které formuluje student
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: přednesené části se střídají s diskusí, témata jsou vymezena osnovou a zodpovídáním otázek studentů, na základě jednotlivých témat probíhají v hodině krátká praktická cvičení, využívá se práce s textem a obrazem, student si vede pozorovací deník, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na specifickou tvůrčí činnost, samostatné vyhledávání témat i impulsů studenta.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení krátkými praktickými cvičeními v hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe, kontrola práce s IO prostřednictvím otázek.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /reflexe probíraného/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práci prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě týden před stanoveným termínem zápočtu /reflexe přednášeného/. Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 2, otevírá se každoročně pokud si jej zapíšou studenti
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér režie a dramaturgie Marka Horoščáka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Marka Horoščáka – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 10:00–11:30 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek Dramaturgie a režie I - obou jejich semestrů. Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prvního cyklu tohto předmětu je seznámit studenty teoreticky s praktickými aspekty průběhu tvorby na divadelní inscenaci od začátku do konce. Dovědět se o jednotlivých modelech organizace repertoárového činoherního divadla, o možnostech tvůrčí invence související se vznikem postupů a metod, získat přehled o přípravě, plánování, spolupráci s týmem při tvorbě činoherního projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních aspektech organizace práce na divadelním představení
- identifikovat jednotlivé etapy práce režiséra
- určit způsob přípravy a způsob zkoušení na divadelní inscenaci
- používat jednotlivé postupy a metody
- kriticky zhodnotit organizaci zkušebního procesu v repertoárovém divadle
- aplikovat teoretické poznatky v praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí organizace představení
- vytvořit koncept svých budoucích postupů
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o metodách, které hodlá používat
- formulovat požadavek, co se potřebuje dovědět ohledně souvisejících témat
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Studijní období režiséra: hledání tématu, hledání textu, volba tématu-textu, čtení, studium, podpůrná literatura, práce s textem, analýza, příprava textu inscenace, pozorovací deník, tvořivý deník, inspirace, aktualizace
 • 2. Příprava na zkušební proces: vize, idea inscenace, rež. koncept, režijní kniha, volba metody zkoušení, možnosti obsazování
 • 3. Výběr spolupracovníků a postavení týmu, spolupráce s dramaturgem, se scénografem (scéna, kostýmy), s lightdesignerem
 • 4. Spolupráce s choreografem, se skladatelem, se specialisty,
 • 5. Spolupráce s produkcí (vymezení spolupráce, tvorba časoharmonogramu, plánování zkoušek, komunikace, pravidla)
 • 5. Typy zkoušek: ve zkušebně, na jevišti, generálkový týden, premiéra, reprízy, derniéra.
 • 6. Rozvržení organizace celého zkušebního procesu: organizační modely, hledání vlastního způsobu organizace, filozofie, vize
 • 7. Práce s hercem: metody zkoušení, příprava na zkoušky, možnosti vedení herce, rozvíjení herce, inspirace a motivace,
 • 8. Práce s hercem: požadavky na herce, etika, pravidla, řád, řešení problémů
 • 9. Spolupráce s jevištní technologií (stavba, světla, zvuk)
 • 10. Hodnocení a péče o inscenaci po premiéře
 • 11. Téma, které formuluje student
 • 12. Téma, které formuluje student
Výukové metody
Formy výuky: přednáškový seminář
Metody výuky: přednesené části se střídají s diskusí, témata jsou vymezena osnovou a zodpovídáním otázek studentů, na základě jednotlivých témat probíhají v hodině krátká praktická cvičení, využívá se práce s textem a obrazem, student si vede pozorovací deník, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni k samostatné práci, k vytvoření si vlastních postupů a metod, k evaluaci své práce, cílí se na specifickou tvůrčí činnost, samostatné vyhledávání témat i impulsů studenta.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 hod.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: sledování práce studenta v hodinách na základě společných rozhovorů a ověřování pochopení krátkými praktickými cvičeními v hodině, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby ze strany pedagoga i kolegů, důraz na sebehodnocení práce během cvičení a sebehodnocení na závěr semestru v podobě odevzdané reflexe, kontrola práce s IO prostřednictvím otázek.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, práce odvedená v hodině /reflexe probíraného/, evaluace přednášeného v závěrečné reflexi.
Forma hodnocení: společný pohovor na základě všech témat, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 80% práce v hodině + 10% docházka + 10% závěrečná reflexe.
Ukončení předmětu: zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práci prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě týden před stanoveným termínem zápočtu /reflexe přednášeného/. Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 2, otevírá se každoročně pokud si jej zapíšou studenti
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie a managementu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty ve přímé reminiscenci ke konkrétním metodám režisérů 20. a 21. století. Dále přednášky mapují různé postupy tvorby, soustřeďují se na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí, předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- připravit se na divadelní praxi
- vytvořit osobitou režijní knihu
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- ovládat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Kompozice
 • 2. Kompoziční techniky
 • 3. Emfáze (důraz)
 • 4. Vizualizace
 • 5. Pohyb
 • 6. Rytmus
 • 7. Barva
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář, cvičení na různá témata.
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, závěrečná explikace, recenze vyučovaného předmětu ve 2. semestru.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie a managementu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty ve přímé reminiscenci ke konkrétním metodám režisérů 20. a 21. století. Dále přednášky mapují různé postupy tvorby, soustřeďují se na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí, předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- připravit se na divadelní praxi
- vytvořit osobitou režijní knihu
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- ovládat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Kompozice
 • 2. Kompoziční techniky
 • 3. Emfáze (důraz)
 • 4. Vizualizace
 • 5. Pohyb
 • 6. Rytmus
 • 7. Barva
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář, cvičení na různá témata.
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, závěrečná explikace, recenze vyučovaného předmětu ve 2. semestru.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.

DAAZX10 Dějiny režie I

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 407
Předpoklady
EVER ( DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie a managementu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty ve přímé reminiscenci ke konkrétním metodám režisérů 20. a 21. století. Dále přednášky mapují různé postupy tvorby, soustřeďují se na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí, předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- připravit se na divadelní praxi
- vytvořit osobitou režijní knihu
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- ovládat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • 1. Vymezení termínu "režisér" a "režie"
 • 2. Hledání tématu
 • 3. Volba titulu
 • 4. Připrava režiséra
 • 5. Analýza textu
 • 6. Dramaturgická práce na textu
 • 7. Volba spolupracovníků
 • 8. Réžijní koncept
 • 9. Režijní kniha
 • 10. Historie režijních knih
 • 11. Obsazování
 • 12. Plánování
 • 13. Metody zkoušení inscenace
 • 14. Typy zkoušek
 • 15. Metody režijní práce
 • 16. Interpretace
 • 17. Hlášení o inscenaci
 • 18. Inspicientská kniha
 • 19. Připomínkování
 • 20. Sebeanalyza a sebereflexe
 • 21. Kritika
 • 22. Spolupráce se členy tvůrčího týmu
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář, cvičení na různá témata.
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, závěrečná explikace, recenze vyučovaného předmětu ve 2. semestru.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie a managementu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vyložit teoreticky i prakticky metodu práce režiséra na divadelní inscenaci se všemi jejími aspekty ve přímé reminiscenci ke konkrétním metodám režisérů 20. a 21. století. Dále přednášky mapují různé postupy tvorby, soustřeďují se na možnosti přípravy režiséra před zamýšlenou praxí, předpokládají orientaci a zvládnutí v osnově uvedených témat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat text pro potřeby divadelní praxe Stanislavského metodou
- identifikovat téma v textu
- připravit se na divadelní praxi
- vytvořit osobitou režijní knihu
- naplánovat metodu, jakou bude tvořit konkrétní inscenaci
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce ve své praxi
- navrhnout metodu zkoušení
- identifikovat problémová místa a předcházet jim
- explikovat o chystané práci
- ovládat probíranou terminologii teorie režie
Osnova
 • 1. Vymezení termínu "režisér" a "režie"
 • 2. Hledání tématu
 • 3. Volba titulu
 • 4. Připrava režiséra
 • 5. Analýza textu
 • 6. Dramaturgická práce na textu
 • 7. Volba spolupracovníků
 • 8. Réžijní koncept
 • 9. Režijní kniha
 • 10. Historie režijních knih
 • 11. Obsazování
 • 12. Plánování
 • 13. Metody zkoušení inscenace
 • 14. Typy zkoušek
 • 15. Metody režijní práce
 • 16. Interpretace
 • 17. Hlášení o inscenaci
 • 18. Inspicientská kniha
 • 19. Připomínkování
 • 20. Sebeanalyza a sebereflexe
 • 21. Kritika
 • 22. Spolupráce se členy tvůrčího týmu
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář, cvičení na různá témata.
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, závěrečná explikace, recenze vyučovaného předmětu ve 2. semestru.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 405
Předpoklady
EVER ( DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 407, Út 10:15–11:45 406
Předpoklady
EVER ( DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.

DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.