DAAZX03 History of Theatre III

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0/4. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX04 History of Theatre IV )
Předmět základu oboru - vstupní požadavky nejsou definovány.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 28 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru-studijní specializace. Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace. Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla. Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu či pro výkon své odborné profese
Syllabus (in Czech)
 • 1. Divadlo v Německu 18. stol. (osvícenství - Gottsched, Lessing). Preromantismus: Sturm und Drang.
 • 2. Itálie - Gozzi, Goldoni a reforma komedie dell'arte (18. stol.).
 • 3. Preromantismus, Sturm und Drang, výmarská klasika (Goethe, Schiller).
 • 4. Romantické divadlo I.: úvod. Německo, Anglie.
 • 5. Romantické divadlo II.: Francie, Rusko, Polsko.
 • 6. Realismus: Charakteristika. Divadlo Meiningenských.
 • 7. Naturalismus v divadle - divadlo jako fotografie skutečnosti - Théâtre Libre, Freie Bühne, Independent Theatre.
 • 8. Moskevské umělecké akademické divadlo (MCHAT). Dramatika realismu a naturalismu - Ibsen, Hauptmann, Strindberg, Čechov, Shaw, Tolstoj.
 • 9. Antirealismus – podoby divadelní moderny. Základní charakteristika. Francie: Copeau, Théâtre du Vieux-Colombier, Kartel čtyř.
 • 10. Antirealismus – symbolismus, impresionismus, expresionismus, dada, futurismus.
 • 11. Antirealismus - Adolphe Appia, Edward Gordon Craig (prolog: Richard Wagner).
 • 12. Ruská moderna: Mejerchold / Vachtangov / Ejzenštejn / Tairov...
Literature
  required literature
 • Alexandr Sergejevič Puškin: Boris Godunov. info
 • Alfred de Musset: Lorenzaccio, Se srdcem divno hrát (také pod názvem S láskou nejsou žádné žerty) - vybrat jedno drama. info
 • Alfred Jarry: Král Ubu. info
 • Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad, Racek, Tři sestry, Strýček Váňa, Ivanov (vybrat dvě dramata). info
 • August Strindberg: Slečna Julie, Otec, Tanec smrti, Kristina (vybrat jedno drama). info
 • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • Carlo Goldoni: Poprask na laguně, Sluha dvou pánů, Vějíř, Paní hostinská / Mirandolina (vybrat jeden text). info
 • Carlo Gozzi: Král jelenem, Zelenavý ptáček, Turandot (vybrat jeden text). info
 • Friedrich Schiller: Don Carlos, Marie Stuartovna, Panna Orleánská, Valdštejn (vybrat jedno historické drama Schillerovo). info
 • Friedrich Schiller: Loupežníci, Úklady a láska (vybrat jedno preromantické drama od Schillera). info
 • Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti, Mína z Barnhelmu (vybrat jedno drama). info
 • Henrik Ibsen: Peer Gynt. info
 • Johann Wolfgang Goethe: Faust (1. díl). info
 • Maurice Maeterlinck: Modrý pták, Ariana a Modrovous (vybrat jedno drama). info
 • Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor. info
 • Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, Vějíř lady Windermerové (vybrat jednu komedii). info
 • Victor Hugo: Hernani, Ruy Blas, Cromwell (vybrat jedno drama). info
  recommended literature
 • Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa : romantická teorie a tradice estetického myšlení. Praha 2001. info
 • Barba, E. - Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie. Skryté umění herce. Praha 2000. info
 • Bernard, J. Co je to divadlo. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Hugo, V.: Předmluva ke Cromwellovi. Praha 2006. info
 • Hyvnar, J. : Herec v moderním divadle. Pražská scéna 2000. info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Ipse, ipsa, Ibsen: sborník ibsenovských studií. Brno 2006. info
 • Kundera, L.: Noc a sen na modro : literatura německého romantismu. Olomouc 2004. info
 • LESSING, G.E. 1980, Hamburská dramaturgie, Praha, Orbis. info
 • Lukavský, R. Hamlet: pracovní deník. Praha: Divadelní ústav, 1965. info
 • Lukavský, R. Stanislavského metoda herecké práce. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
 • Pavis, P.: Divadelní slovník, Divadelní ústav, Praha 2003. info
 • Pavlovský, P. (hlavní red.). Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Praha 2004. info
 • Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej režie I, II, III, Bratislava 1996-1999. info
 • Pokorný, F.: Kniha o kabaretu. Praha 1988. info
 • Pörtner, P. : Experimentální divadlo. Orbis, Praha 1965. info
 • Rak, J.: Kapitoly z dějin německého divadla. Praha, 1965. info
 • Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví. 2 sv. Praha 1946, 1954. info
 • Stanislavskij, K. S.: Můj život v umění. Praha 1941. info
 • Stanislavskij, Konstantin Sergějevič: Dotvoření herce, Athos, Praha 1949. info
  not specified
 • Tzara, T.: Dialektika poezie, Surrealismus a doba poválečná. Praha 1946. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze)
Assessment methods (in Czech)
Písemný test z faktografických znalostí
Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech - analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2017, Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DAAZX03