DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Wolfgang Spitzbardt (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
zájem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Znalost základů judaismu, židovské kultury jako součástí evropské a české kultury, elementární znalost písma, schopnost číst a pomocí slovníku překládat jednoduché výrazy a věty, bibl. hebrejština, synagogální a moderní hebrejština, jidiš - seznámení, zpěv, exkurze do žid. hudby

Osnova
  • Přednášky: Berešit bara ... - některá specifika hebr. myšlení, hebr. pojetí slova, syntetické myšlení - význam pro divadelní tvorbu ...;Proč takový předmět na DIFA JAMu;Bible Tóra, Neviim, Ktuvim, Šabat, aseret hadibrot - Desatero, Talmud, Chasidismus, Kabala,Židovské svátky a jeich význam, Židovští osobnosti v evropské, v české kultuře; fenomén antisemitismu...Rozsáhlá přednáška o J. Langrovi, M. Buberovi a E. Levinasovi ..... Dokumentární a um. filmy k tématu, zpívání, spolupráce se souborem HaChucpa ... Diskuse k aktuálním otázkam, např. nový "levicový antisemitismus, situace v Israeli etc.; Úvod do hebrejštiny a jidiš: AlephBet, základní moderní konverzační výrazy v ivritu, čtení a překládání bibl. citátu a hebr. poezie, čtení a překládání textů v jidiš ...
Literatura
  • Čítanka jazyka hebrejského pro israelskou mládež českých škol národních, Praha, 1928,. info
  • Sovremennij ivrit, Ierusalim, 1982,. info
  • Judaismus od A do Z, SEFER PRAHA, 1998. info
  • Aktuální texty, poezie dle výběru studentů. info
  • Modlitby pro všecky dny všední, sabaty a svátky, Nakladatel Samauel W. Pascheles a syn, Praha 1937 - v současné době běžně použitý sidur. info
  • חמשה חומשי תורה. info
  • Pět knih Mojžíšových, Praha 1932. info
Výukové metody
přednášky vyučujícího a studentů, práce s učebnicemi, s tórou a se sidurem., písně v jidiš a hebrejštině - překlad a zpěv, israelské filmy


Metody hodnocení
zápočet na základě docházky
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DAALX38