HJ0008Al English for music practice II

Faculty of Music
Summer 2015

The course is not taught in Summer 2015

Extent and Intensity
1/2. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování kurzu na úrovni Cizí jazyk I - angličtina.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Rozšiřování znalostí gramatiky, prohlubování slovní zásoby, schopnost orientace v náročnějších textech s hudební tématikou. Zaměření pozornosti na texty z koncertů, soutěží, festivalů a jiných hudebních akcí. Reálie anglicky mluvících zemí. Výuka na úrovni B1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Syllabus (in Czech)
 • Rozšiřování znalostí gramatiky, prohlubování slovní zásoby, schopnost orientace v náročnějších textech s hudební tématikou. Zaměření pozornosti na texty z koncertů, soutěží, festivalů a jiných hudebních akcí. Reálie anglicky mluvících zemí. Výuka na úrovni B1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Práce s náročnějšími hudebními texty z odborných publikací a osvojování slovní zásoby ze skript English Texts for Students of the Music Faculty.
  Praktický nácvik porozumění mluvené angličtiny prostřednictvím dokumentárních filmů v angličtině o hudebních umělcích.

  Práce s propagačními materiály z hudebních festivalů a soutěží apod.

  Samostatná prezentace určitého tématu v rozsahu 10 - 15 minut.

  Seznamování s kulturními reáliemi anglicky mluvících zemí (texty z různých publikací, videonahrávky).
Literature
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. info
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
 • Antony Hopkins: Pathway to Music. London. 1993 The Journal of The Dvořák Society for Czech and Slovak Music. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Teaching methods (in Czech)
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Assessment methods (in Czech)
ZS/ zápočet (test)
LS/ zkouška (test)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/HJ0008Al