Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Mgr. Darina Daňková (Studijní oddělení DIFA JAMU), učo 19177
  2. Bc. Lucie Drlíková (Studijní oddělení DIFA JAMU), učo 19893
  3. Mgr. Barbora Hošťálková (Vnější vztahy DIFA JAMU), učo 22801
  4. Janika Kolářová, BA (Vnější vztahy DIFA JAMU), učo 14777
  5. MgA. Kamila Konývková Kostřicová, Ph.D. (ADV Děk DIFA DIFA JAMU), učo 12828
  6. Ing. Ivana Oulehlová (Oddělení pro studium a kvalitu Rek JAMU), učo 5229
  7. prof. Ing. David Strnad (Děk DIFA DIFA JAMU), učo 5143
  8. Mgr. Helena Valíčková (Děk DIFA DIFA JAMU), učo 20647

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 5453