Who is authorized to edit the basic term-related information at the faculty selected?

  1. doc. MgA. Jana Goliášová (Projektové oddělení HF JAMU), učo 5289
  2. Alena Horáková (Sekretariát kateder HF JAMU), učo 18654
  3. Jana Jarošová (Studijní oddělení HF JAMU), učo 5412
  4. MgA. Petra Koňárková (Zahraniční oddělení HF JAMU), učo 5788
  5. MgA. Kateřina Polášková (Projektové oddělení HF JAMU), učo 11588

The page shows the list of people with the katal_a right and w attribute for 5451.