Hra na flétnu

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je realizován Katedrou dechových nástrojů. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Absolvent je instrumentalista, který v průběhu studia

- zvládl základní sólový repertoár různých stylových období

- absolvoval přípravu k profesi orchestrálního hráče

- prošel průpravou v komorních souborech

- připravoval se na dráhu pedagogickou

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent může vystupovat jako sólista
  • být členem komorních souborů klasického obsazení nebo v souborech soudobé hudby
  • zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech
  • vyučovat hru na fagot jak v sólovém, tak v komorním zaměření na ZUŠ a konzervatořích
(?)

Absolvent může vystupovat jako sólista, být členem komorních souborů klasického obsazení nebo v souborech soudobé hudby, zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech, vyučovat hru na fagot jak v sólovém, tak v komorním zaměření na ZUŠ a konzervatořích.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a pedagogika, Metodika

(?)
0
Aktivní studenti
84

Specifikace oboru

Obor: Hra na flétnu
Zkratka: FLETNA
Kód: 8201R022
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
prof. MgA. Jindřich Petráš

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty