Duchovní hudba

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v oblasti duchovní hudby. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Studium připraví absolventa oboru duchovní hudba pro samostatnou uměleckou činnost a vybaví jej potřebnými dovednostmi i teoretickými znalostmi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • funkce uměleckého ředitele chrámového kůru
  • pedagog ZUŠ
(?)

funkce uměleckého ředitele chrámového kůru, pedagog ZUŠ

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Gregoriánský chorál, Liturgika

(?)
0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Duchovní hudba
Zkratka: DUCHHUD
Kód: 8201R009
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty