Jevištní technologie

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Management

Divadelní provoz (právo pro jevištní manažery, divadelní provoz, BOZP a PO, vyhlášky elektro)

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba absolventského výkonu a písemné dokumentace výkonu

(?)
0
Aktivní studenti
57

Specifikace oboru

Obor: Jevištní technologie
Zkratka: JEVTCH
Kód: 8203R047
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. MgA. Blanka Chládková

Nejčastěji zapisované předměty