Kompozice a teorie kompozice

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Doktorské studium oboru Kompozice a teorie kompozice je určena absolventům magisterského studia tohoto oboru, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímacího řízení.

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí,

- mají přehled o dosavadním vývoji vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni,

- ovládají vědecko-výzkumné pracovní metody, které dokáži aplikovat na principy vlastní tvorby.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • publikační činnosti v odborném tisku, tvorby skript, monografií i vědeckých prací
  • je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru
(?)

Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění v oblasti náročné umělecké tvorby na mezinárodní úrovni, v oblasti vědecké práce i výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní doktorskou zkouškou z vybraných předmětů obhajobou dizertační práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba disertační práce, státní doktorská zkouška

(?)
3
Aktivní studenti
16

Specifikace oboru

Obor: Kompozice a teorie kompozice
Zkratka: TEORKOM
Kód: 8201V094
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P8201 D-HUDUM Hudební umění