Hudební produkce

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Doktorské studium oboru Hudební produkce je určeno absolventům magisterského studia tohoto oboru, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímacího řízení.

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí svého oboru

- prezentují samostatného hudebně-producentského projektu ve všech jeho vazbách na financování, realizaci, propagaci, marketing a public relations

- ovlá

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění, jeho kvalifikace bude zahrnovat možnost praktického uplatnění na vysokých řídících místech privátní i veřejné sféry v oblasti hudby a zároveň by měl být schopen publikační činnosti v odborném tisku
  • Souhrn praktických producentských znalostí a schopnost jejich zdůvoděného uplatnění nebo dalšího zprostředkování umožní absolventům působit i v oblasti kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru
(?)

Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění, jeho kvalifikace bude zahrnovat možnost praktického uplatnění na vysokých řídících místech privátní i veřejné sféry v oblasti hudby a zároveň by měl být schopen publikační činnosti v odborném tisku. Souhrn praktických producentských znalostí a schopnost jejich zdůvoděného uplatnění nebo dalšího zprostředkování umožní absolventům působit i v oblasti kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní doktorskou zkouškou z vybraných předmětů obhajobou dizertační práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba disertační práce, státní doktorská zkouška

(?)
3
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Hudební produkce
Zkratka: HUDPRO
Kód: 8201V099
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2025
Program: P8201 D-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Jindřiška Bártová