Rozvrh a seminární skupiny


 1. Kde najdu můj rozvrh?

  Váš rozvrh najdete přes
  Osobní administrativa → Rozvrh → Můj rozvrh
  nebo na titulní stránce v sekci Rozvrh (odkaz 'Můj rozvrh').

  Pokud si chcete zobrazit jiný typ rozvrhu zvolte

  Osobní administrativa → Rozvrh → Zobrazení rozvrhu

  [1] typy rozvrhu

 2. Vypisuje se mi starý rozvrh!

  Musíte zvolit správné období v záhlaví stránky. Změnu provedete kliknutím na ikonku (vedle současného období). Vyberete správné období a volbu potvrdíte tlačítkem Vybrat období.

  [1] volba jiného období

 3. Některé předměty se mi v rozvrhu nezobrazují, proč?

  Pokud už je část předmětů zapsaná, zobrazují se jen ony. Chcete-li si zobrazit rozvrh včetně předmětů, které máte zatím pouze zaregistrované, použijte volbu 'vypisovat vč. nezapsaných (pouze zaregistrovaných) předmětů'. Zaregistrované předměty budou v rozvrhu podbarveny jinou barvou.

  [1] volba typu rozvrhu
  [2] označením této možnosti se v rozvrhu vypíší i pouze zaregistrované předměty

  Stejnou volbu najdete také přímo u zobrazeného rozvrhu v sekci Nastavení.

  [1] označením této možnosti se v rozvrhu vypíší i pouze zaregistrované předměty

 4. Jak si mohu vytisknout/stáhnout rozvrh?

  Zobrazte si požadovaný rozvrh, zvolte typ výstupu pro tisk a klikněte na "Vypsat".

  [1] volba formátu výpisu rozvrhu pro tisk

  Rozvrh ve formátu PDF si můžete stáhnout v sekci "Tiskový výstup", která se zobrazí po vypsání rozvrhu ve formátu "Obrazovka/Text".

  [1] odkaz na zobrazení rozvrhu ve formátu PDF

 5. Jak si můžu zobrazit rozvrh na určité období?

  Zakliknutím volby "můj rozvrh - studenta - pouze aktuální týden" se zobrazí aktuální týden.

  Můžete si z menu vybrat konkrétní týden, který chcete zobrazit. Z kalendáře lze vybrat i jiný rozsah dní nebo týdnů.

  Pozor: Nezapomeňte nahoře vybrat požadovaný typ rozvrhu.

  [1] typ rozvrhu
  [2] forma rozvrhu
  [3] možnosti zobrazení rozvrhu
  [4] výpis dle vlastního výběru z kalendáře
  [5] výpis na vybraný týden

 6. Jak najdu předměty, které se mi hodí do rozvrhu?

  Pomocí aplikace Vyhledávání v rozvrhu, na kterou najdete odkaz u zobrazeného rozvrhu v sekci Nastavení.

  [1] zaklikněte, pokud chcete vyhledat předměty v rozvrhu
  [2] vstup přímo do aplikace (bez přednastavených údajů)

  Pokud chcete vyhledat předměty do volného místa v rozvrhu, zvolte možnost "včetně možnosti vyhledávání vhodných předmětů". V zobrazeném rozvrhu se na volných místech zobrazí ikonka (pouze pokud je časový úsek delší jak 45 min.). Kliknutím na ikonku se dostanete do vyhledávací aplikace s přednastavenými údaji.

  Vyhledávání v rozvrhu můžete omezit podle různých kritérií např. pouze předměty mateřských oborů, bez seminárních skupin, podle typu ukončení apod.

  [1] vyhledávání v rozvrhu

  Ve výpisu nalezených předmětů najdete i odkaz na registraci vybraného předmětu, příp. informaci o splnění/nesplnění prerekvizit.

 7. K čemu slouží seminární skupiny?

  Seminární skupiny slouží k parelelní výuce některých předmětů (semináře, cvičení, klinické stáže, ...), kdy je výuka dělena na menší "seminární" skupiny studentů. Narozdíl od přednášek, které probíhají pro všechny studenty předmětu ve stejný čas, si u seminárních skupin můžete zvolit, kdy chcete danou výuku navštěvovat. Ne u všech předmětů je možnost volby seminární skupiny.

 8. Jak si můžu vybrat seminární skupinu?

  Seminární skupiny si vybíráte pomocí odkazů:

  Osobní administrativa → Student → Přihlašování/odhlašování seminárních skupin

  Kliknutím na název předmětu nebo zaškrtnutím více políček u názvů předmětů a stisknutím "Zobrazit podrobnosti k zaškrtnutým předmětům" se otevře nabídka přihlášení/odhlášení seminární skupiny.

  [1] zaškrtněte políčko pro výběr seminární skupiny
  [2] do seminárních skupin se sytě červeným políčkem se nelze přihlásit

  Význam barev u seminářů:

  • Zelená – Lze se přihlásit. Slovo 'kolize' indikuje kolizi s vaším rozvrhem.
  • Modrá – Jste přihlášen.
  • Sytě červená – Nelze se přihlásit. Důvodem může být nesplnění podmínek pro zápis do seminární skupiny nebo pro zápis samotného předmětu (podrobnosti k vyhodnocování prerekvizit naleznete zde).
  • Světle červená – Bylo by možné se přihlásit, ale jste již přihlášen jinam. Pomocí 'přehlásit sem' provedete přehlášení z modré skupiny sem.

  Pozn.: Při zátěži systému k detekci kolizí v rozvrhu nedochází.

  Výběr seminární skupiny může usnadnit zobrazení vybrané skupiny v rozvrhu pomocí odkazu "Zobrazit rozvrh" (pokud je u skupiny rozvrh zadán).

  [1] zobrazení seminární skupiny v rozvrhu

  Zaregistrované předměty se v rozvrhu zobrazují se žlutým podbarvením, předměty nebo skupiny, které si zobrazujete navíc, se zobrazují se světle modrým podbarvením a zapsané/přihlášené předměty/skupiny se zobrazují s bílým podbarvením (barvy se liší podle zvoleného designu).

  Semináře zobrazené v rozvrhu mají vpravo v rohu barevný trojúhelník, který indikuje, zda se do semináře smíte nebo nesmíte přihlásit/přehlásit (nápověda se zobrazí po najetí myší na trojúhelník). Při kliknutí na daný trojúhelník se dostanete k přehledu seminárních skupin, kde můžete požadovanou akci provést.

  Seminární skupiny si můžete také zobrazit přímo v rozvrhu v sekci Nastavení zaškrtnutím volby "včetně všech seminářů zobrazovaných předmětů". Tuto možnost lze dále omezit pouze na ty předměty, kde nejste přihlášeni k žádné seminární skupině.

  [1] volba přidá do rozvrhu všechny seminární skupiny předmětu
  [2] volba zobrazí všechny semináře předmětu, kde nejste přihlášen do žádné skupiny

 9. Chci soutěžit se spolužáky, jak si vybrat seminární skupinu co nejrychleji?

  U některých předmětů jsou seminární skupiny velmi rychle rozebrány, dochází k tzv. časové soutěži. Soutěž začíná ve většině případů v 17:00 hod. (učitelé mohou nastavit začátek přihlašování na 17:00 až 19:00 včetně).

  Postup pro rychlý výběr skupiny:

  • V aplikaci 'Přihlašování/odhlašování seminárních skupin' si zkontrolujte v záhlaví správnost nastavení aktuálního období (např. 'podzim 2011').
  • Klikněte na kód a jméno předmětu.
  • Na stránce se seznamem skupin klikněte na odkaz 'zkusit se přihlásit' (před vypuknutím přihlašování).
  • Otevře se vám nové okno a současně se systém pokusí vás přihlásit, což se mu před 17:00 nepovede. Na této stránce smíte výjimečně klikat na tlačítko prohlížeče 'Obnovit/Reload' (jinde v ISu nepoužívejte).
  • Postup si vyzkoušejte před 17:00 nebo hned nyní. Nemůžete nic pokazit.
  • Oken s různými skupinami/předměty si můžete otevřít více a dle potřeby klikejte po 17:00 na Obnovit. Pamatujte na to, že v minutách před 17:00 zátěž systému vzroste a nemusíte mít úplně optimální podmínky pro přípravu. Začněte proto dříve.

  Pozor: Systém může automaticky odpojit uživatele, kteří jej neúměrně zatěžují, či přetěžují jinak než ručním klikáním. Nepoužívejte proto různé automatické obnovovače stránek.

  Pokud si chcete ověřit, jaké bylo vaše pořadí v časové soutěži, můžete použít aplikaci Pořadí v registraci předmětů a seminárních skupin.

 10. Jak zjistím aktuální čas ISu?

  Na titulní straně Osobní administrativy je klikatelný odkaz 'Aktuální datum a čas' (úplně dole). Po kliknutí se objeví nové okno s aktuálním centrálním časem databáze. Obsah stránky lze libovolněkrát Aktualizovat/Obnovit/Reload tlačítkem prohlížeče. Stránka se po 15 sekundách od posledního reloadu sama zavře.

  Bohužel nejsme schopni garantovat, že se vždy vrátí správný čas. Pokud se stránka zobrazí ihned, nejdéle do vteřiny, pak vrátí čas správný. Pokud se bude zobrazovat déle (např. při vyšší zátěži po restartu systému), čas za správný nepovažujte.

  Čas, který se vypisuje v levém sloupci designu, nebo čas dole na titulní straně považujte za orientační. Může se o nějakou sekundu od centrálního času databáze lišit. Spuštění přihlašování ovlivňuje pouze centrální čas databáze. (Když jsme se dostali do stavu, kdy už za tři sekundy je vyprodáno, pak i ta sekunda hraje roli.)

  Pro synchronizaci času svého počítače můžete použít protokolu NTP a NTP serveru Fakulty informatiky MU (návod), proti kterému je synchronizován i IS. Pro časové soutěže a podobně je ale vždy rozhodující čas databáze ISu.

 11. Proč se nemůžu přihlásit do seminární skupiny?

  Důvody mohou být různé:
  • Přihlašování do seminárních skupin ještě nebylo otevřeno. Termín je obvykle shodný pro všechny předměty - zjistíte v harmonogramu semestru. Může se však pro jednotlivý předmět lišit - zjistíte v informacích o seminární skupině.
  • Už jste do některé seminární skupiny daného předmětu přihlášen. Před přihlášením do nové je třeba se nejdříve odhlásit z té stávající.
  • Nemáte předmět bezproblémově zaregistrován.
  • Skupina je plná - dosažen kapacitní limit.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 10:00, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému