Registrace a zápis předmětů


 1. Co je registrace předmětů? K čemu slouží?

  Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Vyhovíte-li podmínkám stanoveným pro kurz (prerekvizity předmětu, kapacita předmětu,.. ), bude vám zapsán/potvrzen. Nevyhovíte-li, bude kurz označen červeně a nebude vám zapsán. Zápis (potvrzení) kurzů probíhá v období zápisu a změn v zápisu (viz harmonogram období).

 2. Jak si mohu zaregistrovat předmět?

  Registrační šablony slouží k usnadnění registrace. Pokud si chcete zaregistrovat předmět z vaší fakulty, postupujte přes
  Osobní administrativa → Student → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty .. šablona
  Vyberte si relevantní šablonu (většinou postupujete přes studium, ročník, semestr). Zaškrtněte políčka u předmětů, které si chcete zaregistrovat a stiskněte Ulož změny. Teď máte vybrané předměty úspěšně zaregistrované.

  Další možnost je registrace vložením kódu. Použijte odkazy:

  Student → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty vložením kódu
  Do textového pole vepište kód vybraného předmětu a stiskněte Dohledat.

  [1] přidání předmětů pomocí kódu

  U vyhledaného předmětu zaškrtněte políčko vlevo a změny uložte.

  Předměty si můžete také označit hvězdičkou a následně zaregistrovat pomocí odkazu "Přidat předměty s hvězdičkou".

 3. Jak fungují jednotlivé odkazy v registrační aplikaci?
  kreditace

  Registrační aplikace nabízí tyto možnosti:

   Přidat předměty

  • Šablona fakulty
   Volba nabídne registraci předmětů dle šablon studijních plánů doporučených vaší fakultou.
  • Přidat předměty vložením kódu
   Pro přidání předmětu bez šablony. Využijte, znáte-li kód předmětu.
  • Přidat předměty s hvězdičkou
   Volba nabídne k registraci předměty, které jste si označili jako oblíbené (více viz Mohu si označit zajímavé předměty?).
  • Připravit registrační dávku
   Pro časové soutěže na začátku registrace, viz též v samostatné otázce.

   Změny

  • Zrušit předměty
   Odregistrování předmětů.
  • Změnit ukončení
   Uplatní se, je-li předmět možno zapsat s volitelným ukončením, např. se zkouškou nebo se zápočtem.
  • Změnit kreditaci
   Uplatní se, smí-li student volit počet kreditů (např. za závěrečnou práci). Akci lze provést v období zápisu a změn v zápisu.

   Další

  • Zapsat bezproblémové registrace
   V období zápisu jsou bezproblémové registrace automaticky systémem zapisovány každou noc. Touto volbou je můžete ručně zapsat ihned.
  • Obnovit přehled předmětů
   Volba vás vrátí zpět na přehled zapsaných a zaregistrovaných předmětů.
  • Přihlašování do seminárních skupin
   Je-li potřeba si u předmětu zvolit seminární skupinu (rozvrh), proveďte zde.
  • Prohlídka Katalogu předmětů
   Vyhledejte si zajímavé předměty, např. dle jejich názvu.

 4. Jak zjistím, kdy probíhá registrace?

  Zvolte odkazy:
  Student → Registrace a zápis předmětů → Běží registrace? .. Kdy se mohu registrovat?
  Zde najdete grafické znázornění termínů registrace, zápisu a změn v zápisu na jednotlivých fakultách. Svislá černá čára označuje aktuální den. Konkrétní termíny lze zjistit rozkliknutím celého řádku nebo najetím kurzoru myši na období v proužku. Pokud se jedná o termín v budoucnosti, zobrazí se dole v tabulce zbývající počet dní do tohoto data.

  Pod tabulkou s termíny se pak zobrazuje zařazení do registrační vlny, tj. zbytkový objem kreditů, posunutí začátku registrace atd.

  [1] označení aktuálního dne
  [2] zobrazení všech termínů rozkliknutím vybraného řádku
  [3] zobrazení konkrétního termínu po najetí kurzoru myši na proužek
  [4] počet dní do vybraného termínu
  [5] informace o registrační vlně

 5. Nemůžu se registrovat/zrušit registraci předmětu.

  Předmět se vám pravděpodobně nedaří registrovat z následujících důvodů:
  Špatně vybrané období - semestr
  Je nutné mít vybrané správné období v záhlaví stránky. Změnu provedete kliknutím na ikonku (vedle současného období). Vyberete správné období a volbu potvrdíte tlačítkem Vybrat období.

  [1] změna období
  Nové studium

  Pokud se vám v IS nezobrazuje nově zapsané studium, nechte si přepočítat údaje (automaticky se údaje přepočítávají v noci) v aplikaci

  Osobní administrativa → Systém → Nastavení systému → Překontrolovat i nyní údaje pro titulní stránku

  Termín začátku registrace

  Nepatříte do registrační vlny, která už běží nebo na vaší fakultě registrace ještě neběží. Termín spuštění registrace pro vás naleznete pod odkazem "Kdy se mohu registrovat?" v záhlaví registrační aplikace.

  [1] termíny registrace
  Nelze najít předmět

  Registrace běží, ale určitý předmět se nevyskytuje v registrační šabloně. Zjistěte jeho kód prohlídkou Katalogu a zaregistrujte jej dohledáním dle kódu. Je také možné, že se předmět v daném semestru nevypisuje (neučí), pak jej nelze zaregistrovat.

  Pokud se vám nedaří předmět odregistrovat, bude příčinou jeden z těchto důvodů:

  • skončilo období "změny zápisu", takže už se žádné změny provádět nedají
  • je právě den před vypuknutím zápisu

  Pokud se vám zaregistrované/zapsané předměty nezobrazují, zkontrolujte si, zda máte správně vybrané období v záhlaví stránky, příp. změňte pod odkazem 'jiné'. Studujete-li (studovali jste-li) více studií, zkontrolujte, zda máte správně vybrané studium v záhlaví stránky. Tento problém může nastat při přestupu do jiného studia - pokud vám nejsou předměty uznány a převedeny do dalšího studia, zůstávají v původním.

 6. Jaký je rozdíl mezi registrací, zápisem a změnami v zápisu předmětů?

  Registrace
  Období registrace slouží k vyjádření zájmu o studium předmětů, případně k získání lepší časové známky u kapacitně omezených předmětů.
  Zápis
  V tomto období dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Teprve okamžikem zápisu získáváte právo a povinnost předmět studovat. Předměty lze nadále registrovat či rušit, bezproblémové registrace se každou noc automaticky zapíší.
  Změny v zápisu
  Období konečných změn v zápisu, předměty lze nadále registrovat či rušit, bezproblémové registrace se každou noc automaticky zapíší.

 7. Jak se stanovuje pořadí, ev. proč se mi změnilo?

  Je-li předmět kapacitně omezený, automaticky zapsáni budou ti studenti, kteří mají vyhovující pořadí. Aktuální pořadí je uvedeno ve sloupci Pořadí. Systém pro stanovení žebříčku s pořadím používá následující pravidla:

  1. Jako první se řadí všichni ti, kdo mají předmět už zapsaný (SO může předmět zapsat bez ohledu na pořadí). Ti mají pořadí 0. Jejich počet najdete v údaji Počty.
  2. Dále mají přednost studia, která aktivně studují některý z Mateřských oborů předmětu. Zda máte přednost zjistíte v údaji Přednost. Kolik žadatelů má a nemá přednost zjistíte v údaji Počty.
  3. Jako poslední se řadí studia, která nestudují Mateřský obor předmětu a předmět neopakují.

  Do výpočtu se nezahrnují neaktivní (např. přerušená) studia a studia s již uděleným hodnocením (např. uznané předměty).

  Uvnitř těchto skupin se pořadí řadí dle časové známky přidělené při registraci. Vaše známky najdete pod Více informací. Má-li více záznamů shodnou časovou známku, třídí se dále dle vnitřní identifikace záznamu v systému. Za časovou známkou je pak např. údaj 16/25, který znamená, že jde o 16. z 25 časových známek vytvořených v této sekundě.

  Pokud si student ve více svých studiích zaregistruje stejný předmět, IS takový předmět vyhledá a změní mu ve všech registracích daného studenta časovou známku na nejlepší ze všech nalezených. Změna se projeví až během 24 hodin následujících po registraci předmětu.

  Jak se může dosažené pořadí změnit?

  • Změní se údaje o Mateřských oborech v Katalogu, jiný počet studentů má přednost.
  • V pořadí se (před začátkem období zápisu) objeví opakující studenti, které IS automaticky zaregistruje.
  • Zapíšou se ke studiu přerušení studenti, kteří se mohou registrovat, ale jejichž pořadí dosud nevstupovalo do výpočtu.
  • SO zapíše určitý počet studentů mimo běžnou registraci.
  • Ke snížení pořadí může dojít, pokud někdo umístěný před vámi si předmět odregistruje, nebo ukončí (přeruší) studium. Snížení může nastat také v případě, že byl některému ze studentů před vámi předmět uznán (studenti s uděleným hodnocením se nezapočítávají do kapacity předmětu).

 8. Co jsou prerekvizity a jak se vyhodnocují?

  Prerekvizity určují podmínky, které musíte mít splněny před zapsáním vybraného předmětu.

  ZnačkaVýznam: je nutné mít
  P10 || P11absolvováno P10 nebo P11
  P10 && P11absolvováno P10 a P11
  !P10neabsolvováno P10
  (!P10) && (!P11)neabsolvováno P10 ani P11
  NOW(P10)současně zaregistrováno nebo zapsáno P10
  NOW_LIMIT(P10)současně bezproblémově zaregistrováno (v limitu, splňuje všechny případné další prerekvizity) nebo současně zapsáno
  EVER(P133)v jakémkoliv období zaregistrováno P133 (nutné splnit ve studiu, v rámci kterého probíhá zápis)
  !NOWANY(P10,P11,P12)souběžně nezaregistrováno ani nezapsáno nic z P10,P11,P12
  fakulta(1411)student musí být studentem dané fakulty
  Seznam zkratek (místo zkratky fakulty se jako parametr používá id fakulty nebo její doménové jméno): "med" = 1411, "phil" = 1421, "law" = 1422,"fss" = 1423,"sci" = 1431, "fi" = 1433, "ped" = 1441, "fsps" = 1451, "econ" = 1456
  program(M-TV)student musí být studentem daného programu
  smer(BIVT)student musí být studentem daného směru
  obor(HOT)student musí být studentem daného oboru
  forma(P)student musí být studentem dané formy studia
  typ_studia(BM)student musí být studentem daného typu studia (B, M, N, D, C, R)
  semestr(2)student musí být zapsán v daném semestru
  rocnik(1)student musí být zapsán v daném ročníku
  studijni_skupina(N)student musí být členem dané studijní skupiny
  souhlasexplicitní (v IS vyznačený) souhlas učitele (o udělení souhlasu je nutné nejprve požádat)
  kredity_min(125)získáno alespoň 125 kreditů
  vycetvyjadřuje, kolik je splněno ze všech požadovaných prerekvizit
  nesplneno_tvzískáno méně než 4 zápočty z TV v prezenčním studiu bakalářských nebo magisterských programech (B, M)
  maxszz(SZZ_MDP, 2)zapisovat smí studenti, kteří mají méně jak tři známky z předmětu závěrečné zkoušky s kódem S_SZZ_PREDMETY
  szz_vyplnenozapisovat smí studenti, kteří mají převzatý archiv závěrečné práce
  szz_vyplneno_temazapisovat smí studenti, kteří mají zapsaný jiný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema a zároveň mají převzatý archiv závěrečné práce (v případě, že student nemá dosud zapsaný žádný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema, vyplněnost archivu se nekontroluje)

  Pozor: Nepřehlédněte vykřičník před kódem předmětu, který znamená, že daný předmět nesmíte mít absolvovaný.

 9. Kde zjistím předměty, které bych si měl zaregistrovat?

  Doporučenou nebo povinnou skladbu studia stanovuje fakulta ve studijním katalogu. Pro usnadnění registrace jsou připraveny šablony pro jednotlivé obory. Ověřte si vám stanovené podmínky ve studijním katalogu.

  Podrobnější informace o daném předmětu zjistíte kliknutím na jeho kód. Tyto informace vyplňuje vyučující (příp. garant) daného předmětu, rozsah informací tak může být u každého předmětu jiný. Stejně tak nemusí být u každého předmětu vyplněny všechny rubriky.
  V Informacích o předmětu můžete najít tyto informace:

  Rozsah
  Uvádí týdenní hodinovou dotaci předmětu prostřednictvím tři políček pro tři možné typy výuky. První pole označuje počet přednášek, druhé pole cvičení a třetí pole praktické a jiné aktivity (laboratoř, projekt, ...).
  Vyučující
  Osoby podílející se na výuce předmětu. U každé osoby je uveden způsob, jakým se na výuce podílí (přednášející, cvičící, pomocník, ...).
  Garance
  Osoby a pracoviště odpovědné za vypsání a realizaci předmětu. Uvedena je také kontaktní osoba, na kterou se lze obrátit ohledně konzultace předmětu.
  Rozvrh
  Doba, kdy je předmět vyučován.
  Předpoklady
  Přehled prerekvizit, omezujících zápis do předmětu, včetně jejich vyhodnocení (odkaz "Mám splněno?")
  Omezení zápisu do předmětu
  Vypsaná omezení pro zápis předmětu např. omezená kapacita předmětu, omezení dle oborů, příp. další omezení.
  Mateřské obory
  Seznam oborů, pro které je předmět primárně určen, a které mají při zápisu přednost.
  Cíle předmětu
  Představují výstupy z učení tj. soubor znalostí, dovedností, schopností, přístupů a porozumění, které by měl student po absolvování předmětu ovládat.
  Osnova
  Seznam probíraných témat v rámci výuky.
  Literatura
  Seznam doporučené literatury k předmětu.
  Výukové metody
  Uvádí se způsob výuky, která podporuje dosažení zamýšlených výstupů z učení (např. teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž, atd.).
  Metody hodnocení
  Rubrika pro požadavky učitele (docházka, průběžná práce, podmínky závěrečné zkoušky).
  Navazující předměty
  Obsahuje návrh souvisejících předmětů.
  Informace učitele
  Informace např. o konzultačních hodinách, odkazy na další informace, webové stránky apod.
  Další komentáře
  Místo pro doplňující údaje k předmětu.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Seznam předmětů v jejichž prerekvizitách se vybraný předmět nachází, včetně vyhodnocení prerekvizit (odkaz "Mám splněno?")

  Pod výpisem Informací o předmětu najdete odkazy na další aplikace, které s předmětem souvisí. Jedná se o:

  Úplný výpis informací o předmětu
  Výpis všech zadaných údajů k předmětu.
  Statistika známek
  Aplikace zobrazující statistiku známek a úspěšnost studentů vybraného předmětu v předchozím období.
  Statistika zápisu
  Aplikace vytvoří pro vybrané předměty přehled, kolik studentů projevilo zájem (registrace), nebo kolik studentů má předmět zapsán (v aktuálním období).
  Přehled seminárních skupin
  Přehled vypsaných seminárních skupin předmětu v aktuálním období.
  Výsledky předmětové ankety
  Výsledky ankety za předchozí období.
  Předmětové diskusní fórum
  Přehled diskusních fór předmětu ve všech obdobích, kdy byl předmět vypsán.
  Permalink
  Permanentní odkaz na stránku Informace o předmětu.

 10. Nepodařilo se mi zaregistrovat předměty v termínu, co mám dělat?

  Pokud jste si předměty nestihli zaregistrovat v termínu, nic se neděje, máte možnost si je zaregistrovat později v období zápisu nebo změn v zápisu.

  Pokud vyučující odeslal hromadný dopis studentům předmětu dříve, než vám byl předmět zapsán, budete o této skutečnosti informováni automatickým e-mailem. Hromadné dopisy jsou také automaticky ukládány do složky Organizační pokyny ve Studijních materiálech předmětu.

 11. Mohu si označit zajímavé předměty?

  Ano, libovolné předměty v Katalogu předmětů si můžete označit hvězdičkou po rozkliknutí kódu předmětu a zobrazení podrobných informací. Hvězdičku naleznete vedle názvu předmětu a jejím označením si předmět přidáte mezi oblíbené. Předměty si můžete označit i v dalších aplikacích, blíže viz Nápověda.

  [1] označení předmětu hvězdičkou

  Označené předměty si pak můžete jednoduše zaregistrovat prostřednictvím odkazu "Přidat předměty s hvězdičkou" v registrační aplikaci. Zde si můžete zobrazit i předměty označené vašimi známými.

 12. Mám přerušené studium, mám se registrovat?

  Pokud se hodláte v nadcházejícím semestru zapsat ke studiu, zaregistrujte si předměty. Vaše registrační požadavky nebudou zahrnuty do výpočtu pořadí registrace v rámci předmětu. Zapíšete-li se později ke studiu, pořadí se správně vypočte dodatečně (uplatní se časové známky z okamžiků, kdy byl předmět zaregistrován). Je-li pro vás pořadí důležité (u kapacitně omezených předmětů), je žádoucí se zapsat ke studiu včas, dříve než vypukne zápis předmětů. Jinak vás v pořadí (zápisu předmětů) mohou předstihnout studenti s aktivním studiem.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:07, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému