Nastavení systému: Titulní stránka, Design, ...


 1. Mohu si nastavit globální chování systému podle svých potřeb?

  Ano, možnosti nastavení systému (např. nastavení titulní strany, designu, osobní stránky apod.) najdete přes tento odkaz

  Osobní administrativa → Systém → Nastavení systému

  Design systému si můžete nastavit také přes

  Osobní administrativa → Design

 2. Jaké nastavení titulní stránky doporučujete?

  • Novým uživatelům doporučujeme ponechat titulní stránku ve stručném stavu.
  • Pokud pracujete s určitou agendou, můžete si na titulní stránce vybraný odstavec rozbalit a zobrazit si tak více odkazů. Pokud např. často pracujete s odkazy v odstavci "Student", můžete si jej rozbalit pomocí tlačítka , rozšíření odkazů pak potvrdíte na konci řádku kliknutím na možnost "Ponechat rozbalené". Pokud budete chtít odkazy znovu skrýt, klikněte na tlačítko na konci řádku.

   [1] tlačítko pro rozbalení odkazů v odstavci
   [1] volba pro potvrzení rozbalených odkazů
   [2] tlačítko pro skrytí odkazů v odstavci

  • Pokud preferujete titulní stránku se všemi odkazy, použijte volbu "Rozbalit všechny odkazy" a poté "Trvale zapnout".
  • Pokud chcete zobrazit titulní stránku bez grafiky, použijte volbu "Úsporné zobrazení". Tato volba odstraní obrázky a prvky pro ovládání sortimentu odkazů. Zpět se přepnete pomocí "Zobrazit plnou verzi".

   [1] přepnutí na úsporné zobrazení titulní stránky

   Takto úsporně se titulní strana jeví také v případě, že IS detekoval přístup z mobilního telefonu (a navíc je menu agend místo vlevo zobrazeno až na konci stránky).

  • Titulní stránku lze také zkrátit a ovlivnit složení levého sloupce. Tuto funkci najdete přes:
   Osobní administrativa → Systém → Nastavení systému → Design

 3. K čemu slouží služba zvýraznění?

  Tato služba usnadňuje navigaci v IS. Má dva hlavní způsoby použití:
  • Barevné zvýraznění položky na rozcestníkové stránce. Na stránkách, kde je velmi mnoho odkazů na aplikace (titulní stránka, rozcestník Student ap.), si můžete některé odkazy vyznačit barevně.

   Postup:

   • Klikněte na Zvýraznění a Zapnout zvýrazňování.
   • U odkazů, které lze zvýraznit, se objeví symbol zelené fixy.
   • Fixa zpřístupní menu.
   K dispozici jsou čtyři barvy. Zelené a žluté zvýraznění pouze podbarví odkaz. Červené a modré zvýraznění použijete pro odkazy, pro které chcete mít rychlý proklik z každé stránky IS.

   [1] zobrazení nabídky zvýrazňování
   [2] volba pro zapnutí zvýrazňování

   [1] fixa - tento odkaz lze zvýraznit
   [2] menu s možnostmi zvýrazňování
   [3] zvýrazněný odkaz
   [4] podrobně - zvláštní možnosti

   [1] zvláštní možnosti zvýraznění dostupné pod 'Podrobně'

   Volba 'Podrobně' umožní ke zvýrazňovanému odkazu stanovit pořadí (uplatní se v přehledu zvýrazněných aplikací), poznámku, vlastní název a upřesnit, že zvýrazňováno má být pouze v určitém období.

  • Rychlé prokliky na oblíbené aplikace. Do záhlaví Zvýraznění si můžete přidat odkaz na aplikace IS, ke kterým se chcete rychle dostat z každé stránky ISu nebo v rámci určité agendy. Aplikaci si zvýrazníte kliknutím na "Zvýraznění" a výběrem možnosti "Tato aplikace". Pokud se pak budete pohybovat kdekoliv v ISu, kliknutím na Zvýraznění se můžete přesunout do vybrané aplikace. Druhým způsobem, jak si aplikaci přidat do záhlaví Zvýraznění, je zvýraznit si ji na některé rozcestníkové stránce červeně nebo modře. Modře zvýrazněné se v záhlaví zobrazují pouze v rámci agendy, kam aplikace patří (např. 'Moje zapsané předměty' označená modře se zobrazí pouze na stránkách agendy Student).

   [1] volba pro přidání aplikace, ve které právě jste, mezi zvýrazněné
   [2] zvýrazněné odkazy na aplikace. Červené se zobrazují v celém IS, modré pouze v relevantní agendě
   [3] volba pro zobrazení všech zvýrazněných odkazů

   Výběrem možnosti "vše zobrazené v ISu" se vám zobrazení všechny odkazy, které jste si v ISu zvýraznili.

   'Vše zvýrazněné v ISu' - zobrazení všeho, co jste si zvýraznili, společně na jediné stránce

 4. Co je to kontextová nápověda a kde ji najdu?

  Kontextová nápověda stručně popisuje účel aplikace a zpravidla zobrazuje několik nejčastěji kladených otázek či zajímavých možností aplikace (prokliky do Nápovědy). Pokud je na stránce kontextová nápověda dostupná, najdete ji pod ikonkou otazníku vpravo nahoře .

  [1] příklad kontextové nápovědy

 5. K čemu slouží pravý panel na titulní stránce?

  Pravý panel zobrazuje aktuality z aplikací ISu, ve kterých dochází k častým změnám. Na titulní stránce tak hned uvidíte aktuální události, zajímavé příspěvky z diskusních fór/vývěsky vaší fakulty či počet nových příspěvků ve vámi sledovaných diskusních fórech/na vývěskách, aniž byste museli do aplikace vstupovat. Pokud budete chtít do aplikace vstoupit, stačí kliknout na její název nebo přímo na nový příspěvek či událost.

  Pro větší přehlednost je panel rozdělen do několika sekcí:

  Kalendář
  V kalendáři se zobrazují události týkající se předmětových i nepředmětových rozpisů témat, zkušebních termínů, odpovědníků či odevzdáváren. Zobrazují se také státní svátky.
  Příspěvky
  Vybrané příspěvky z diskusních fór či vývěsky vaší fakulty, jedná se např. o příspěvky nové, hodně čtené či dobře hodnocené. Pokud vás příspěvek zaujme, můžete si jej otevřít a přímo na něj reagovat. Chcete-li naopak příspěvek skrýt, stačí u něj kliknout na ikonku křížku. Kliknutím na ikonku "plus" můžete přejít k umístění nového příspěvku do vámi zvoleného fóra.
  Diskuse, Vývěska
  Příspěvky z předmětových či vámi sledovaných diskusních fór a zprávy ze sledovaných vývěsek (jejich seznam se po kliknutí na název sekce zobrazí přímo v panelu).

  [1] zprávy ze sledovaných vývěsek

  Události, Aktivita
  Sekce se zobrazuje pouze pokud máte nějaké nové události či aktivitu. Po rozkliknutí vybrané sekce se nové příspěvky zobrazí přímo v panelu.
  Novinky v IS MU
  Sekce zobrazuje příspěvky z blogů Novinky a zajímavosti ze světa IS MU, Deníček: co je nového v IS MU? nebo IS po kapkách.
  Pořadí sekcí lze změnit kliknutím na ikonku šipky u vybrané sekce a následným přesunutím myší na požadované místo. Pro skrytí vybrané sekce použijte ikonku křížku.

  [1] zvolte pro přesunutí sekce
  [2] zvolte pro skrytí sekce

  Stejné operace, včetně možnosti obnovit zobrazování skrytých sekcí, lze provádět prostřednictvím odkazu "Nastavení panelu" nebo přes

  Osobní administrativa → Systém → Nastavení systému .. Design → Pořadí a zobrazení prvků panelu

  Celý panel si můžete skrýt volbou "skrýt panel".

 6. Označování oblíbených položek

  Ve vybraných aplikacích ISu si můžete zajímavé položky označit hvězdičkou a zařadit je tak mezi oblíbené. Takto označené položky pak budete mít snadno dostupné a navíc je můžete sdílet i se svými známými.

  Hvězdičkou si můžete označit tyto položky:

  Předměty
  • v Katalogu předmětů – v podrobných informacích o předmětu po rozkliknutí kódu předmětu nebo u předmětů nalezených pomocí vyhledávání v Katalogu
  • v aplikaci pro vyhledávání v rozvrhu (o aplikaci blíže v Nápovědě)
  • v sekci předměty na titulní stránce Studenta
  • v registračních či kontrolních šablonách
  • v nabídce předmětů pro studenty libovolné fakulty v registrační aplikaci

  [1] označení hvězdičkou v podrobných informacích o předmětu
  Označené předměty pak můžete použít např. při registraci nebo již absolvované předměty doporučit svým známým.

  Přehled oblíbených předmětů naleznete v agendě Student

  Osobní administrativa → Student → Začátek semestru .. Předměty s hvězdičkou
  nebo přes
  Osobní administrativa → Student → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty s hvězdičkou

  Ostatní uživatelé mohou aplikaci nalézt v Katalogu předmětů

  Osobní administrativa → Předměty → Prohlídka .. Předměty s hvězdičkou

  Zprávy na Vývěsce
  Hvězdičku pro označení zprávy najdete vedle názvu zprávy. Takto označené zprávy se zobrazí na titulní stránce Vývěsky v sekci "Zprávy s hvězdičkou".

  [1] označení zprávy hvězdičkou

  Diskusní fóra
  Příspěvky v diskusních fórech zařadíte mezi oblíbené označením hvězdičky vedle názvu příspěvku, v případě celého vlákna pak označením kořenového příspěvku.

  [1] označení příspěvku hvězdičkou
  Přehled oblíbených příspěvků je dostupný přes
  Osobní administrativa → Diskuse → Příspěvky označené hvězdičkou
  Zde si můžete zobrazit jak vámi označené příspěvky, tak příspěvky označené vašimi známými.
  Zprávy v Poště
  Zprávy si můžete označit hvězdičkou vedle jména odesílatele. Takto označené zprávy si pak můžete zobrazit pomocí volby "Jen důležité".

  [1] označení zprávy hvězdičkou
  [2] volba pro zobrazení označených zpráv

 7. Co znamenají ikonky v různých aplikacích?

  • Šipka za odkazem

   Upozorňuje, že se odkaz otevře v novém okně/záložce.

   [1] příklad ikony pro otevření odkazu v novém okně
  • Montážní klíč ve Správci souborů

   Zobrazí o souboru/složce další informace a nabídne další operace. Např. kdo má právo soubor číst, kdo soubor spravuje, jaká je statistika čtenosti souboru apod.

   [1] vybraný soubor ve složce
   [2] montážní klíč
   [3] informace o souboru
  • Manipulační klíč na Vývěsce, v Diskusních fórech apod.

   Nabízí možnost operace se zprávou, příspěvkem. Např. možnost reagovat e-mailem, označit zprávu za oblíbenou, zobrazit statistiky čtenosti zprávy apod.

   [1] manipulační klíč
   [2] přehled možných operací s příspěvkem

 8. Proč se v ISu nesmí používat Enter místo klikání na potvrzovací tlačítko?

  Klávesu Enter jako potvrzovací tlačítko v IS nesmíte používat. Formuláře v IS jsou složité, mají více potvrzovacích polí a klávesa Enter způsobuje dle typu prohlížeče nedefinované chování. Pro odeslání požadavku použijte výhradně tlačítko Uložit (nebo obdobné) na konci formuláře.

 9. Malý IS - přístup k systému po telefonu

  K některým informacím k IS lze přistupovat i prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného malého zařízení. Velmi odlehčená verze IS nabízí aplikace:
  • Malá e-pošta
  • Kdy zkouším
  • Moje známky
  • Poznámkové bloky
  • Jdu na zkoušku
  • Další zkoušky
  • Zapsané předměty
  • Zareg nezaps předm
  • Můj rozvrh
  • Názvy předmětů
  • Návody zapnout
  • Vypnout diakritiku
  • Kdo jsem
  • Vypnout Malou e-poštu
  • Zakázat Malý is

  V Malém ISu nelze z důvodu bezpečnosti údaje vkládat, pouze číst. Používá se jiný způsob autentizace než u běžného webového prohlížeče. Malý IS si můžete zapnout a měnit nastavení v aplikaci

  Osobní administrativa → Přístup → Malý is: správa přístupu - povolení, zakázání přístupu, mučo

 10. Proč se v některých aplikacích vypíná/špatně zobrazuje černý design?

  V některých aplikacích, např. v odpovídání odpovědníku, se černý design vypíná proto, že nemůžeme po učitelích a dalších osobách chtít, aby svoje HTML, kterým např. odpovědník tvoří, sestavovali jak pro světlý, tak i pro tmavý design. Úpravy pro tmavé designy nejsou úplně triviální.

  Při používání černého designu s černým podkladem můžete mít v některých aplikacích např. světlé písmo na světlém pozadí. Tento design je prozatím v testovacím režimu. Napište prosíme na adresu jamuis@fi.muni.cz, kde přesně tento problém máte. Děkujeme.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 17:59, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému