logo Oddělení pro studium a kvalitu
Odbor rektora
54991040 Rektorát JAMU

vedoucí pracovištěprof. PhDr. Silva Macková

Zaměstnanci