logo Prorektor pro tvůrčí činnost
Odbor rektora
54991020 Rektorát JAMU

vedoucí pracovištědoc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Zaměstnanci