logo Divadelní fakulta Kabinet pro výzkum divadla a dramatu
Děkanát
54531014 KVDD Děk DIFA Divadelní fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí kabinetudoc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Zaměstnanci