logo Hudební fakulta Katedra hudební produkce
Děkanát
54511022 KHP Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgA. Barbora Mikolášiková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci