logo Hudební fakulta Katedra hudební produkce
Děkanát
54511022 KHP Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka

vedoucí katedrydoc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci