Beethovenova 2, 662 151NP106


  • Alena Césarová, tel. 54259 1124 (Technické a investiční oddělení)
  • Helena Korábová, tel. 54259 1121 (Technické a investiční oddělení)
  • Ing. Eva Mayerová, tel. 54259 1103 (Technické a investiční oddělení)