Beethovenova 2, 662 152NP212


  • Ing. Barbara Dostálová, tel. 54259 1126 (Oddělení pro vnější vztahy)
  • MgA. Michal Indrák, Ph.D., tel. 542 591 114 (JAMU)
  • Mgr. Dagmar Mikulicová, tel. 542 591 137 (Odbor rektora)
  • Mgr. Radoslav Pospíchal, tel. 54259 1144 (Oddělení pro vnější vztahy)