Mozartova 1, Brno 662 155NP412


  • Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D., tel. 54259 1334 (Projektová kancelář)
  • Janika Kolářová, BA, tel. 54259 1323 (Zahraniční oddělení)
  • Barbora Matoušková, tel. 542591355 (JAMU)
  • Mgr. et Mgr. Pavla Musilová, tel. 54259 1323 (OPVV)
  • MgA. Pavlína Spurná, tel. 54259 1334 (Projektová kancelář)
  • MgA. Michaela Šilinová, tel. 54259 1323 (Projektová kancelář)
  • Ing. Radek Zezula, tel. 542591355 (Projektová kancelář)