Mozartova 1, Brno 662 152NP109


  • MgA. Dalibor Buš, tel. 542 591 307 (Zahraniční oddělení)
  • Mgr. Nikola Homolová, tel. 542 591 317 (Projektová kancelář)
  • Mgr. Anna Lahodová, tel. 54259 1307 (Zahraniční oddělení)
  • Mgr. et Mgr. Pavla Musilová, tel. 54259 1305 (Vnější vztahy)
  • Mgr. Petra Riou, tel. 54259 1305 (Zahraniční oddělení)
  • MgA. Vítězslav Větrovec, tel. 54259 1307 (Zahraniční oddělení)
  • MgA. Daniela Zarodňanská, tel. 54259 1311 (Vnější vztahy)