Základní údaje
Název Re-kabaret Re:vue
Rok prvního uvedení 2019
Segment Scénická umění
Druh činnosti Inscenace - herecký/pěvecký výkon – stěžejní role
Závažnost a význam D - nový umělecký výstup obsahující rozvojový potenciál
Velikost L - výstup s výrazným autorským podílem integrovaný v rámci díla velkého rozsahu
Institucionalní kontext celostátní
Jazyk čeština
Fakulta Divadelní fakulta
Anotace Dramatická umění (studijní program), obor DIFA 8203R007 Dramatická výchova. Vyučuje např. předmět DDVL206 Tvorba scénáře. Jedná se o znovuoživení původního rekabaretu. Pozměnil se tým. Nejcitelněji tak, že režii převzala Hanka Mikolášková a dramaturgii Matěj Randár. Z pohledu herců přichází toto duo se silnějšími podněty, a to jak v námětech, tak v režijním vedení. Stále máme velkou svobodu v tom, co vymyslíme, ale je zde například jasně dáno hlavní téma, které má skeče spojovat. V tomto prvním díle to bylo ZRCADLO – zrcadlení.
Klíčová slova re:kabaret, re:vue, herec, ondřej klíč, divadlo bolka polívky, import ruv 2021
Autoři Ondřej Klíč (Role: Autor díla z 100 %)
Uvedení, termíny
Realizace (18.12.2019) info
Ocenění, ohlasy
citace info
citace info

Zobrazit XML záznam