Základní údaje
Název Přecházení
Rok prvního uvedení 2019
Segment Scénická umění
Druh činnosti Inscenace - herecký/pěvecký výkon – stěžejní role
Závažnost a význam B - nový umělecký výstup přinášející významná nová řešení
Velikost L - výstup s výrazným autorským podílem integrovaný v rámci díla velkého rozsahu
Institucionalní kontext mezinárodní
Jazyk čeština
Fakulta Divadelní fakulta
Anotace Dramatická umění (studijní program), obor DIFA 8203R007 Dramatická výchova. Vyučuje např. předmět DDVL206 Tvorba scénáře. Jedná se o klaunskou surrealnou grotesku, pohybovou snovou komedii. Po mnoha letech se setkali Roman Horák, Robert Janč, Lukáš Houdek (Suqadra Sua) a brněnští herci Michal Chovanec a Ondřej Klíč, kteří během jednoho roku a deseti týdenních setkání vytvořili originální scénický projekt. Materiál pro práci vycházel z improvizací na téma přecházení, aneb co vše se může stát při putování z bodu A do bodu B. Proces tvorby byl nahráván tak, abychom následně mohli společně vybrat materiál, který použijeme v inscenaci. V druhé polovině tvůrčího procesu se k nám přidali režisér a režisérka, kteří výsledný tvar dolaďovali a také přinášeli nové podněty.
Klíčová slova groteska, klauni, jatka 78, soubor squadra, import ruv 2021
Autoři Ondřej Klíč (Role: Autor díla z 100 %)
Uvedení, termíny
Realizace (08.06.2019) info
Ocenění, ohlasy
Letní Letná info
citace info
citace info

Zobrazit XML záznam