H60109AAz Performing Seminar I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2/26. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
doc. Jan Broda (seminar tutor)
Mgr.art. Pavel Bureš (seminar tutor)
doc. František Kantor (seminar tutor)
doc. MgA. Robert Kozánek (seminar tutor)
doc. MgA. Jaroslav Kubita (seminar tutor)
prof. Mgr. Václav Kunt (seminar tutor)
doc. Jurij Likin (seminar tutor)
MgA. Vojtěch Novotný (seminar tutor)
doc. Mgr. Roman Novozámský (seminar tutor)
prof. MgA. Jindřich Petráš (seminar tutor)
prof. Mgr. Milan Polák (seminar tutor)
doc. MgA. Vít Spilka (seminar tutor)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Milan Polák
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen věnovat se samostatné odborné činnosti a vykonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí. Osvojení náročných a praktických dovedností uplatní zejména v povolání pedagoga ZUŠ a hráče symfonických nebo operních orchestrů.
Syllabus (in Czech)
  • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku. Příprava absolventského recitálu.
  • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a obsahuje skladby uvedené v osnovách každé specializace.
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60109AAz