H60231FLz Methodology II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60228FL - Metodika I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat znalost metodických postupů výuky hry na flétnu a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách. Osvojení komunikačních a motivačních metod pro práci se žáky.
Learning outcomes (in Czech)
Schopnost naučit žáka hře na nástroj od základů po rozvinutou techniku. Přehled o flétnové literatuře z metodického hlediska, její rozdělení pro žáky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Syllabus (in Czech)
 • Pracovní postupy při rozvoji hráčských dovedností a návyků, volba efektivního pracovního postupu, příprava interpretačních záměrů již v období elementárního nácviku, volba správné techniky dýchání vzhledem k požadavkům na výsledné znění a na styl.
 • Rozpoznání a analýza vlastních technických nedostatků a způsoby jejich odstraňování, kompenzace nedostatečných dispozic a využití vrozených předpokladů.
 • Zásady tvorby interpretačního záměru s přihlédnutím ke stylovým obdobím i k dnešnímu pohledu na interpretaci.
 • Historické vlivy na rozvoj hry na dechové nástroje a na obecnou metodiku - zdokonalování nástrojů, kulturně společenské požadavky na interpretaci v různých slohových obdobích, ladění, koncertní prostory, způsoby hudebního školení hráčů v jednotlivých dobách, později vznik konzervatoří, atd.
 • Metodika a osobnost pedagoga, významní flétnoví pedagogové, přehled nejpoužívanějších metodik a metodických postupů.
Literature
  recommended literature
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Quantz, J. J.: Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Stokes, S., Condon., R. A: Special Effects for the Flute ( Trio assoc., Culver City, Calif. - 1971 ).
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století,SNKLHU,Praha 1958.
 • Towarnicki, E.: Flet od A do Z ( Polskie Wydawnictwo Muzycne - 1977 ).
 • Mecnarovská, A.: Psychologie hry zpaměti ( JAMU Brno - DP).
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60231FLz