HF1501z Audiovizuální cvičení I

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H70046l Filmmaking && HF0017z Filmmaking II && HF1508z Teorie audiovizuální kompozice I && HF1509l Teorie audiovizuální kompozice II
Předpoklady Absolvovaní kurzů Filmová tvorba I a II. Nebo mimořádné odborné předpoklady, které student prokáže vlastními díly. Omezení zápisu předmětu Předmět je určen zejména studentům studijních programů Kompozice a Multimediální kompozice Mateřské studijní programy
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cíle: Tento kurz umožňuje prohloubení profesionálních dovedností a znalostí na pomezí specifických přístupů v audiovizuální tvorbě a jiných sférách umění. Je zaměřen na tvorbu děl krátkometrážní stopáže. Základní praktická cvičení. Práce s profesionální audiovizuální technikou.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy: Student bude po absolvování předmětu schopen: Realizovat na vyšší úrovni krátké audiovizuální celky. Tato praktická cvičení slouží k individuálnímu uchopení rozmanitých možností tvorby. Výstupem bude seminární práce a závěrečný projekt.
Syllabus (in Czech)
  • Osnova Tvorba jednotlivých segmentů audiovizuálního díla a hledání odborné spolupráce jako základ pro budoucí profesionální působení. Narativní formy. Nenarativní formy. Práce s barvou. Práce s časem a prostorem. Možné funkce hudby v audiovizuálním díle. Zpracování návrhu realizace díla a příprava předvýrobních literárních a vizuálních podkladů pro vývoj projektu. Realizace. Rozbory a příklady z československé kinematografie. Rozbory a příklady z evropské kinematografie. Pravidelné realizační a dramaturgické setkání. Uplatnění připomínek a korekce díla. Reflexe je základním kamenem pro diskuzi. Studenti se naučí pracovat svobodně s různými přístupy, které mohou přesahovat limity klasické audiovizuální tvorby. Cvičení: prostor a pohyb. Cvičení: performativní cvičení Cvičení: hudba, ruchy a ticho a jejich vzájemné propojení Praktická cvičení slouží k individuálnímu uchopení rozmanitých možností tvorby a profilování vlastního uměleckého stylu.
Literature
    recommended literature
  • VIERS, Ric The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for Film and TV . Studio City, California: Michael Wiese Productions, 2012, ISBN-13 ‏: ‎ 978-1615931200
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Metody hodnocení Zápočet. Hodnocení bude uděleno za absolvování testu teoretických poznatků a schválení odevzdaných praktických úkolů.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/HF1501z